Home > Aanbieder > Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling-Klimaatverbond

<< terug naar het overzicht

Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling-Klimaatverbond

Een duurzame leefomgeving vraagt om inwoners die weten hoe zij zelf in hun dagelijks leven duurzaamheid vormgeven. Lokale organisaties voor natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) werken daaraan samen met onderwijs, bewoners en ondernemers. Zij hebben alle expertise in huis om inwoners te betrekken bij zaken die lokaal en regionaal spelen op gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, grondstoffen, voedsel en energie en kunnen hen handelingsperspectief bieden. Zij zijn goed thuis in het lokale netwerk, bereiken vele scholen en weten relevante partners goed te vinden. Ons netwerk van bijna 90 gemeenten en ruim 140 NDE organisaties maakt als krachtig platform verbinding mogelijk tussen landelijk en lokaal beleid.

Adres
Postbus 375
3300 AJ Dordrecht

Contact
info@vereniginggdo.nl
https://vereniginggdo.nl/
Aanbod van deze aanbieder: