Home > Aanbod > Slim met de zon

Slim met de zon

Gegeven door: GGD West-Brabant

Activiteit

Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid

‘Slim met de zon’ is onderdeel van de campagne ‘Smeren, kleren, weren’ van KWF .
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de zon. Ernstige verbranding in de jeugd verdubbelt de kans op het krijgen van een melanoom (huidkanker) op latere leeftijd. In dit lespakket wordt dit richting de leerlingen niet zo benoemd. De toon is: wie op jonge leeftijd leert om slim met de zon om te gaan, heeft daar levenslang profijt van!

Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Digitale les(sen)
Werkvorm
Actief
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

Bescherming tegen de zon is belangrijk voor nu én later! De lessen van het lespakket ‘Slim met de zon’ maakt kinderen hier op een positieve manier van bewust. Dit online lespakket is geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs. Voor iedere bouw zijn er op maat gemaakte lessen inclusief coöperatieve lesvormen en/of onderzoekende vaardigheden. De lessen zijn makkelijk te geven op het (digi)bord, zijn gratis en kosten weinig voorbereidingstijd, alles wordt kant-en-klaar aangeboden.

Download in de link de handleiding, het informatiekatern, de ouderbrief, werkbladen, thuisopdrachten en leuke tips & extra’s!

Toelichting competenties en kerndoelen:

Het lespakket is voor de groepen 1 t/m 8. Uitgewerkt op vier niveaus; groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Voor groep 1/2 ligt de nadruk op kennismaken met het thema. In groep 3/4 en 5/6 worden kinderen meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. De leerlingen van groep 7/8 worden ‘zonverkenners’, waarbij zij hun school ‘zonproof’ gaan maken en een weerbericht ontwikkelen. Ze kunnen opzoeken wat de zonkracht van de dag is en in de klas op de poster zien wat dat inhoudt en wat het advies van de dag wordt. Ook is er de mogelijkheid tot een gastles van een dermatoloog. Zij praten met de leerlingen over de huid, leren hen hun eigen huidtypes kennen en hoe ze de huid kunnen beschermen.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Op uiteenlopende manieren komen de kinderen in aanraking met de leerstof, waardoor deze beter blijft hangen. De verschillende onderdelen vullen elkaar aan, maar kunnen ook los ingezet worden. Niet elk onderdeel hoeft gedaan te worden. De lessen zijn makkelijk te geven op het (digi)bord en kosten weinig voorbereidingstijd, alles wordt online kant-en-klaar aangeboden.
 

Uitvoering door:

door de leerkracht zelf

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
Gratis