Home > Aanbod > Doe iets, VR Anti-cyberpesten

Doe iets, VR Anti-cyberpesten

Gegeven door: GGD West-Brabant

Activiteit

Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Locatie
Op school
Niveau
groep 8
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Digitale les(sen)
Werkvorm
Actief
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

Online pesten is een groeiend probleem onder jongeren. Zij zijn steeds vaker en altijd en overal online! 'Gewoon' pesten stopt meestal na schooltijd maar cyberpesten gaat door, vierentwintig uur per dag, 7 dagen per week. Met alle gevolgen van dien..

Hoewel cyberpesten ook buiten schooltijd plaatsvindt, is de school mede verantwoordelijk voor het voorkomen en stoppen van cyberpestgedrag. Een veilige en positieve sfeer zijn immers heel belangrijk voor goed onderwijs. Leerlingen leveren de beste leerprestaties als zij zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het is aan de leerkracht om de sfeer in de klas goed te houden of te krijgen.

Ons gratis lespakket helpt je om cyberpesten veilig te bespreken in de klas. Met als doel dat de groepsnorm verschuift van ‘toekijken en niets doen’ naar ‘ingrijpen en verdedigen’.

Toelichting competenties en kerndoelen:

De handleiding geeft docenten praktische informatie over de opbouw van de les. Ook biedt de handleiding een handvat om de les te geven en extra achtergrondinformatie over hoe om te gaan met reacties van leerlingen. Ook krijg je een beknopt stappenplan om het thema cyberpesten gedurende het schooljaar blijvend aandacht te geven.In het digibord staat de les voor de leerlingen. Op interactieve wijze ga je met de leerlingen het gesprek aan over de VR-film, cyberpesten, het groepsproces, de rollen en wat zij zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren om het cyberpesten te stoppen (rol van de verdediger).

Uitvoering door:

Door de leerkracht zelf

Benodigdheden:

Het lespakket bestaat uit een korte handleiding voor de docent, een digibordomgeving voor in de klas, een Virtual Reality-film en een kist met 30 VR-brillen die je gratis kunt reserveren (en dus leent). Kijk in de link voor informatie en het rooster voor de uitleen van de VR-brillen.De VR-brillen krijg je bij het bestellen van het lespakket in bruikleen. Deze worden op de afgesproken dag afgeleverd bij jullie op school en ook weer opgehaald zodra jullie er klaar mee zijn. Bij de brillen zit een uitgebreide instructie.

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
Gratis