Home > Aanbod > PRIMA

PRIMA

Gegeven door: GGD West-Brabant

Activiteit

Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid
Kerndoel 35: Redzaam gedrag

PRIMA is in samenwerking met leerkrachten, schoolleiding en wetenschappelijke inzichten tot stand gekomen.  Deze bewezen effectieve aanpak maakt van de school een veilige plek en zorgt voor een pro-sociaal schoolklimaat, waar leerlingen zorgzaam met elkaar omgaan.

Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vorm
Geschikt voor zowel speciaal als regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

Het PRIMA-lespakket bestaat uit 4 onderdelen; een lessenserie, de Pestmeter, een e-learning en extra begeleiding. Bij elkaar vormen deze een compleet, schoolbreed en doorlopend anti-pestbeleid. Het pakket is als geheel te gebruiken maar de onderdelen kunnen ook los van elkaar worden ingezet.

Lessenserie: Leren over het groepsproces

Voor elke groep is er een leerlingenboekje met bijgaande docentenhandleiding beschikbaar. De lessen richten zich op het groepsproces, weerbaarheidsstrategieën en pro-sociale vaardigheden en worden ondersteund met aansprekend filmmateriaal. Bekijk ter voorbeeld les 1 voor groep 8.
Leerlingenboekje Handleiding Filmpje 'Natte broek'

De Pestmeter en handelingsadviezen

De Pestmeter is een digitale vragenlijst voor groep 5 t/m 8 over pesten op school. De uitkomst laat onder andere zien wie pester(s) en gepeste(n) zijn, hoe er gepest wordt en op welke plekken dit gebeurt. De leerkracht krijgt handelingsadviezen op individueel-, groeps- en schoolniveau.

Bekijk het 'handelingsadvies bij digitaal pesten'

E-learning

Het is belangrijk om leerkrachten en andere personeelsleden te scholen in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag, omdat zij een belangrijke rol hierin hebben. De e-learningmodule zorgt ervoor dat iedereen in de school de leerlingen op dezelfde manier kan aanspreken op hun gedrag.

Uitvoering door:

Door de leerkracht zelf

Kosten


Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 0,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 0,00 per activiteit
Overige kosten € 0,00 per activiteit
Reiskosten € 0,00 per activiteit
Excl. vervoerskosten    V 
        
 

Groep 1, 2 en 3   € 6,75

Groep 4-5           € 36,30

Groep 6-7-8        € 54,45

E-learning + Pestemeter  € 550 incl. 1-jarige licentie