Home > Aanbod > Stoere Traktaties

Stoere Traktaties

Gegeven door: Aartsen Kids Foundation

Activiteit

Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid

Om een deel van de kosten van het lespakket te kunnen dekken, vraagt AKF een tegemoetkoming van scholen (in de vorm van een financiële bijdrage) De deelnamekosten zijn 100 euro per klas. Daarnaast vragen wij een eenmalige bijdrage van 50 euro per klas voor de aanschaf van de spelmaterialen. Deze komen in het bezit van de school en kunnen het hele jaar door en bij meerdere deelnamerondes in de volgende schooljaren ingezet worden.

Stoere Traktaties is een erkende Gezonde School-activiteit. Dit betekent dat de school gebruik kan maken van subsidiegelden om Stoere Traktaties te bekostigen. Daarnaast kun je het lespakket inzetten om het vignet Gezonde School te behalen.

Kijk voor alle subsidiemogelijkheden op onze website. Ook denkt AKF graag mee over andere mogelijkheden. Zolang scholen enthousiast zijn om Stoere Traktaties uit te voeren, hoeft het financiële aspect nooit een belemmering te zijn.

 

 

Locatie
Op school
Niveau
groep 3, 4, 5, 6
Vorm
Geschikt voor zowel speciaal als regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Leskist/lespakket
Werkvorm
Actief
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

Met het schoolproject 'Stoere Traktaties' laat Aartsen Kids Foundation (AKF) kinderen van het primair onderwijs ervaren hoe leuk, lekker en stoer trakteren met groenten en fruit is. Samen met het geanimeerde 'Fruitzooitje' gaan de kinderen op avontuur en worden ze meegenomen op de reis die het ‘Fruitzooitje’ aflegt van ‘zaai tot oogst’ en van ‘grond tot mond’.

Het project kan gereserveerd worden voor vier weken in de periode mei-juni en vier weken in de periode september-oktober

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

Stoere Traktaties is ontwikkeld om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met groenten en fruit. Het feestelijke ‘traktatie’ element zorgt ervoor dat kinderen zich extra openstellen voor de boodschap. 

Uitvoering door:

Leerkracht (of stagiaire)

Tijdsinvestering:

Stoere Traktaties wordt geïmplementeerd binnen het reguliere lesprogramma van de school. Wegens de inpasbaarheid van het project, zijn de voorbereidingen voor de leerkracht minimaal: circa 30 minuten per les. Deze lessen worden vervolgens klassikaal uitgevoerd en hebben ieder een duur van circa 120 minuten. De totale tijdsinvestering van Stoere Traktaties bedraagt circa 10 uur. Het biedt leerkrachten tevens de ruimte om Stoere Traktaties (en daarmee gezond trakteren) gedurende de rest van het schooljaar voort te zetten, door een eigen invulling te geven aan een stukje verdieping.

 

 

 

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 150,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 100,00 per activiteit per klas
Materiaalkosten   € 50,00 per activiteit eenmalige kosten
Overige kosten € 0,00 per activiteit
Reiskosten € 0,00 per activiteit
Excl. vervoerskosten    V 
        
 

De deelnamekosten zijn 100 euro per klas. Daarnaast vragen wij een eenmalige bijdrage van 50 euro per klas voor de aanschaf van enkele materialen. Deze komen in het bezit van de school en kunnen het hele jaar door en bij meerdere deelnamerondes in de volgende schooljaren ingezet worden.

Stoere Traktaties is een erkende Gezonde School-activiteit. Dit betekent dat de school gebruik kan maken van subsidiegelden om het project te bekostigen. Kijk voor alle subsidiemogelijkheden op onze website.