Home > Aanbod > Gezonde School

Gezonde School

Gegeven door: GGD West-Brabant

Activiteit

Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid
Werkvorm
vignet en themacertificaat

Voor de thema's Milieu en Natuur, Bewegen en Sport, Voeding, Welbevinden en Relaties & Seksualiteit is een themacertificaat aan te vragen.

Is een thema goed beschreven en voldoende onderbouwd kan het gezonde school-vignet aangevraagd worden.

Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SO, professionalisering
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Lesprogramma
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt u aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD. Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt.

Toelichting competenties en kerndoelen:

De Gezonde School aanpak is voor primair onderwijs, speciaalonderwijs, voortgezet onderwijs en voor MBO scholen.

Gezonde School maakt gebruik van erkende Gezonde School-activiteiten. Dit zijn activiteiten waarvan onafhankelijke professionals hebben vastgesteld dat ze voldoen aan enkele kwaliteitscriteria en kansrijk zijn om effect te hebben. U vindt ze in het activiteitenoverzicht op de website, specifiek voor elk niveau en thema.

U kunt zelf het thema kiezen waarmee uw school aan de slag wilt gaan. Deze thema's zijn: voeding, bewegen & sport, welbevinden, roken-, alcohol-, en drugspreventie, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, binnenmilieu, mediawijsheid.

Met de Gezonde School-aanpak zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl in het DNA van uw school komt:

  • De aanpak gaat uit van wat uw school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij uw wensen en behoeften.
  • De aanpak bestaat uit zes stappen, verdeeld over drie fases: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 
  • Draagvlak is belangrijk voor het succes van de aanpak. Daarom is er aandacht voor draagvlak in elke stap.
  • Uw Gezonde School-adviseur kan u bij elke stap helpen met advies en ondersteuning

Als uw school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u voor een aantal thema’s het themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet Gezonde School laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die is opgesteld door extern deskundigen zoals het Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut.

Voor meer informatiehttps://www.gezondeschool.nl/

Wilt u aan de slag met de Gezonde School aanpak?
Neem dan contact op met de Gezonde School adviseur van de GGD door te mailen naar: a.borst@ggdwestbrabant.nl

Uitvoering door:

Leerkrachten, leerlingen, ouders.

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten


Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 0,00 per activiteit zie hieronder
        
 

De kosten verschillen per Gezonde School activiteit.

Van 7 maart t/m maandag 13 mei 2022 konden scholen zich via mijngezondeschool.nl inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD West-Brabant.

De kosten zijn afhankelijk van de het thema en de daarbij  gekozen methode.