Home > Aanbod > Playing for Success

Playing for Success

Gegeven door: NAC

Activiteit

Discipline
sport, multidisciplinair
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 58: Leren samenwerken
Locatie
Stadionstraat 11B2, 4815 NC, Breda
Niveau
groep 6, 7, 8
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 10 deelnemers Max. 15 deelnemers , min. 1 begeleiders
Type
Lesprogramma Project(week)
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 20-09-2021 tot 24-06-2022

Inhoud

Playing for Success levert een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.

Motivatie

Playing for Success gaat ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Maar door negatieve ervaringen kan de motivatie verminderd zijn. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen kan daardoor verslechterd zijn. Leerlingen geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren. Dit heeft tot gevolg dat er op school niet uit komt wat er in zit. Inspiratie Playing for Success brengt deze leerlingen samen op een uitdagende en inspirerende plek: het Rat Verleghstadion. Hier doen ze positieve leerervaringen op en werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij hun interesses. Ze beleven er WOW-ervaringen, bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met hun favoriete spelers of rond kunnen lopen in het stadion.

Zelfvertrouwen

Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; het draagt allemaal bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als leerlingen ontdekken dat ze wel kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en krijgen ze hun zelfvertrouwen terug.

Wow-factor

Naast leerkrachten zijn er enthousiaste studenten aanwezig die als mentor worden ingezet om de leerlingen te begeleiden en te stimuleren. Ook zij vinden het een uitdaging om in het stadion aan dit bijzondere programma mee te doen. Voetballers en trainers zetten zich met plezier in voor het centrum en de leerlingen! Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een feest is. Bij Playing for Success noemen we dat: leren met een WOW-factor.

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

Het doel van het programma is het werken aan het zelfvertrouwen, de motivatie en het welbevinden van de kinderen. In het programma wordt veel aandacht besteed aan samenwerken en groepsdynamiek.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De 10 speelrondes vinden plaats in de NACademy.

Bij een klassentraject verwachten we een actieve leerkracht die met veel enthousiasme deelneemt aan de activiteiten.

Bij een individueel traject van leerlingen verwachten we een betrokken leerkracht die in gesprek gaat met zijn leerling (-en) over de deelname aan Playing for Success

Uitvoering door:

Docent Playing for Success

Tijdsinvestering:

10 speelrondes van 2,5 uur.

Een dagdeel per week in de NACademy

Kosten

Kosten
Nader te bepalen

Ben je al bekend met:
Foto bij NAC Street League

NAC Street League

NAC

Groep 7 - 8

Niveau

Lesprogramma

Werkvorm

Foto bij Stoere Traktaties

Stoere Traktaties

Aartsen Kids Foundation

Groep 3 - 6

Niveau

Leskist/lespakket

Werkvorm