Home > Aanbod > Hulptroepen uit de natuur

Hulptroepen uit de natuur

Gegeven door: Koppert b.v.

Activiteit

Discipline
biodiversiteit, boerderij, natuur, voeding
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen
Kerndoel 42: Natuurkundige verschijnselen
Kerndoel 43: Weer en klimaat
Kerndoel 44: Kennis van produkten
Kerndoel 50: Kaart en atlas
Niveau
buitenschoolse opvang, groep 4, 5, 6
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Leskist/lespakket
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

Door kennismaking met hommels en hun belangrijke rol in de bestuiving, piepkleine insecten en hun nut in de natuur en het verhaal van de zieke paprikaplanten van kweker Dennis, leren kinderen op activerende wijze de werking van de natuur. De lessen gaan uit van de lunchbox of pauzesnack en wat daarvan wel en niet uit de natuur komt. Het programma is een passende invulling voor het leerplankader Wetenschap & Technologie van SLO en beantwoordt aan de kerndoelen 39 t/m 44 en 50.

Onderzoekend leren
Onderzoekend leren staat centraal. Het bijzondere aan het pakket is de echtheid: kinderen planten echt zaadjes, er zit een opgezette hommel in het pakket, ze gaan op expeditie naar buiten en krijgen levende piepkleine insecten te zien.

Het programma bestaat uit zeven afwisselende activiteiten die de klas zullen verwonderen en inspireren! Onderzoekend leren staat centraal. De leerlingen gaan onder andere ontdekken waar hun voedsel vandaan komt en plantjes zaaien , bloemen ontleden en bestuivingsquizzzzen , een echt experiment doen , meedenken over de problemen van kweker Dennis en naar buiten op expeditie , échte levende insecten bestuderen en  een leuk spel spelen om kennis te testen .

 

Het lespakket Hulptroepen uit de natuur is gratis te leen .

De insecten kunt u bestellen bij Koppert Biological Systems. Koppertnl@koppert.nl

let op! tijdig insecten bestellen!

 

 

 

 

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

Enthousiasmeren voor de natuur en stimuleren vaker op ontdekkingstocht naar buiten te gaan.

 

 

Kosten

Bijpassend aanbod: