Home > Aanbod > NatuurWijs Driedaagse

NatuurWijs Driedaagse

Gegeven door: Stichting NatuurWijs

Activiteit

Discipline
biodiversiteit, dieren, natuur, water, planten
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 41: Bouw van organismen
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Excursie/rondleiding
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

Samen met je klas tot over je oren het groen in? Dat kan! Op pad met een Natuurwijzer, beleef je drie dagen verspreid over het schooljaar de natuur in al haar vormen. Natuurbeleving gaat hand inhand met het opdoen van basiskennis over natuur, spelen in enzorgen voor natuur.Zelfontdekkend leren in de natuur. Het programma wordt op maat gemaakt en sluit aan bij de kinderen, de natuurmethode van school en het natuurgebied.

De Driedaagse  is natuureducatie waarbij vooraf met de leerkracht de leerdoelen worden gekozen en in overleg het programma wordt samengesteld. Voorafgaand aan elke natuurdag geeft de leerkracht een inleidende les in de klas zodat ze zijn voorbereid en na de natuurdag geeft de leerkracht een verwerkingsles. Het programma is een logisch geheel en er loopt een rode draad door de drie dagen heen.

Benieuwd naar wat het je als school oplevert@ Lees hier het verhaal van Marietje Moll, directeur van basisschool De Rosmolen 

http://ezine.natuurwijs.nl/tki/natuurwijsleerlijn/

Voor meer informatie   https://www.natuurwijs.nl/natuureducatie

Toelichting competenties en kerndoelen:
  • De kinderen leren van de natuur over de natuur (kerndoelen 39, 40, 41)

  • De kinderen ervaren dat het fijn is om in de natuur te zijn.

Kosten