Home > Aanbod > Moestuinieren op school

Moestuinieren op school

Gegeven door: Boerderij Wolfslaar

Activiteit

Discipline
duurzaamheid, voeding, planten
Kerndoelen
Kerndoel 34: Gezondheid
Kerndoel 35: Redzaam gedrag
Niveau
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Project(week)
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

Moestuinieren op school is leuk en leerzaam. Kinderen die een schooltuintje hebben gehad weten zich dit vaak tot op volwassen leeftijd te herinneren. Moestuineren verbindt kinderen met de herkomst van hun voedsel en heeft tot uiteindelijk doel dat kinderen leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

 Moestuinieren vraagt ook om een goed plan:

- wat heb ik nodig(bakken/volle grond/gereedschappen)

- voor welke leeftijd zet ik het moestuinieren in

- begeleiding door moestuincoach, onderwijsassistent, leerkracht of hulpouders?

- zaai en plantplan- beheer?

- educatief plan en -materialen 

 - subsidiemogelijkheden via www.jonglereneten.nl

-  Maand mei: maand van de moestuin www.alliantieschooltuinieren.nl

Voor vragen rondom moestuinieren kun je contact opnemen met mcjb.rath@breda.nl

Marika inventariseert dan je vragen en bekijkt welke mogelijkheden er in Breda zijn om hierin te ondersteunen. 

Kosten

Bijpassend aanbod: