Home > Aanbod > Theatervoorstelling "Frankel Doet het Verkeer(d)".

Theatervoorstelling "Frankel Doet het Verkeer(d)".

Gegeven door: Kinderkomiek Frankel

Activiteit

Discipline
verkeer
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4
Vorm
Geschikt voor zowel speciaal als regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 15 deelnemers Max. 99 deelnemers , min. 1 begeleiders
Type
Voorstelling
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

'Frankel Doet het Verkeer(d)' is een vrolijke interactieve verkeersvoorstelling.

Met voorbeelden uit de directe leefomgeving van de leerlingen stippen we in deze voorstelling belangrijke punten in het dagelijks verkeer aan: Veilig op de fiets, Basisbordenkennis, zien en gezien worden en rekening houden met andere weggebruikers.

Vrolijke, makkelijk toegankelijke liedjes helpen er bij om volledige betrokkenheid van de kinderen te houden. Door de hele voorstelling heen worden zij uitgedaagd tot reactie en meedenken.

'Lachend leren' tijdens deze edutainment voorstelling!!!

De voorstelling is ontwikkeld voor de groepen 3 en 4 van de basisschool. Groepen 1 en 2 mogen meekijken, zij steken er allicht wat van op!!! 

Inhoud:

‘Frankel Doet het Verkeer(d)’ is een Interactieve verkeersvoorstelling voor de groepen 3 en 4 van de Basisscholen – groep 1- 2 mag meekijken naar deze vrolijke en leerzame voorstelling en ook zij steken er behoorlijk wat van op!

Onderwerpen die tijdens deze voorstelling voorbij komen:

1.       De Fiets.

Middels een prentenboekvertelling op rijm behandelen we alle onderdelen van de fiets en tippen daarbij het nut van veilig weggebruik aan:  

-          zorgen dat je gezien wordt, (verkeershesjes/reflectie/verlichting)

-          zelf zorgen dat je ziet én hoort (Mobieltjes/MP3 spelers e.d.)

-          stunten op de fiets, en meer.

De leerlingen worden uitgedaagd tot reactie als zij de rijmpjes van de vertelling mogen afmaken. Ook wordt de zaal gevraagd om met voorbeelden te komen.

 

2.       Verkeersborden.

We behandelen de basisborden ‘Let Op’, ‘Mag Niet’ ‘Hier is’ en ‘Moet’. De borden liggen verspreid in de zaal en worden samen met de kinderen op de juiste verkeerspaal gezet. Vervolgens maken we de betekenis van deze borden duidelijk door er verschillende symbolen op vast te maken. De borden blijven de gehele voorstelling staan en worden gebruikt als we van onderwerp veranderen.

 

3.       Spelen op straat.

Het vrolijke meezinglied ‘Let op bij het spelen’ gaat in op speelgedrag en de gevaren van buiten spelen.

 

4.       Rekening houden met elkaar.

We gebruiken het ‘Let Op’ bord om de kinderen te wijzen op hún verantwoording in het verkeer. Door hun gedrag kunnen zij anderen in gevaar brengen. Hiervoor wordt een Oud Omaatje met rollator ten tonele gebracht die zich in een lied beklaagd over al die kinderen die maar met skateboards, stepjes en fietsen door de straat en over de stoep razen terwijl zij zo slecht ter been is.

 

5.       Veiligheid.

‘Dom, dom, een beetje dom’ Een leuke titel voor een vrolijk meezingliedje….. echter de aanloop er naar toe is vaak één van de meest serieuze momenten in de voorstelling. Hoofdmoot; het gebruik van de autogordel. Een rondje langs de leerlingen is helaas iedere keer weer een schokkende ervaring. Uit de talloze eerdere uitvoeringen van deze voorstelling is gebleken dat zeker de helft van de leerlingen in de doelgroep wel eens zonder gordel in de auto zit. Hierbij speelt de woonplaats wel een grote rol. In steden zit dit aantal onder de 50%, in dorpskernen ver erboven!!!  Aan de hand van officiële cijfers van het CBS/SWOV wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel kinderen uit het publiek potentieel slachtoffer van een verkeersongeluk kunnen worden. En wordt vooral benadrukt hoe de kans op een ongeluk te voorkomen (opmerking: In deze is het best wel belangrijk dat de acteur vooraf op de hoogte wordt gebracht door de school als er leerlingen in het publiek zitten die een traumatische ervaring op dit gebied hebben meegemaakt!).

Dit onderdeel wordt afgesloten met het liedje ‘Dom, Dom, een beetje dom!’

 

6.       Het Oversteeklied

Na alle onderwerpen van de voorstelling nog eenmaal te hebben benoemd, sluit de voorstelling af met het vrolijke oversteeklied ‘Links-Rechts-Links’.

Waar mogelijk komen de juffen op het podium om als danseressen te fungeren en natuurlijk dansen en zingen de kinderen vrolijk mee.

 

Bij de voorstelling horen 2 werkbladen waarin de onderwerpen uit de voorstelling terugkomen. Deze zijn naar inzicht van de leerkracht voor- of achteraf te gebruiken. Ook krijgt iedere school vooraf de tekst en een MP3 met het slotlied (Links-Rechts-Links) toegestuurd.

 

De duur van de voorstelling is 60 minuten. Omdat er veel input van het publiek wordt gevraagd wil dit wel eens uitlopen. Hierover vindt ter plekke overleg met de leerkracht plaats. Ook wordt er rekening gehouden met de spanningsboog van de leerlingen.

 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Van de leerkracht wordt verwacht dat deze actief samen met de kinderen meedoet aan de voorstelling. 

Uitvoering door:

Acteur

Tijdsinvestering:

Voorbereiding/verwerking desgewenst 30 minuten (les suggestie) 

Uitvoering 60 minuten

Benodigdheden:

Voorstelling kan bij kleine groep in eigen klas.

Liefst speelzaal of aula met podiumruimte 3 bij 4 mtr. Kinderen op stoelen/banken

Instructie voor de leerkracht
Instructie voor leerkrachten (download)

Kosten

Kosten
€ 321,55 per activiteit
Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 295,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 0,00 per activiteit
Overige kosten € 26,55 per activiteit BTW
Reiskosten € 0,00 per activiteit inclusief
Excl. vervoerskosten    V 
Excl. kortingen         
 

Een 2e  voorstelling op dezelfde locatie op dezelfde dag heeft een meerprijs van 50 euro (excl. BTW).
Scholen die meedoen aan het BVL label (Brabants verkeersveiligheidslabel) kunnen deze voorstelling betalen met de subsidie die zij jaarlijks voor de BVL-activiteiten ontvangen.

 
Bijpassend aanbod: