Home > Aanbod > Praktische verkeerseducatie programma basisscholen

Praktische verkeerseducatie programma basisscholen

Gegeven door: ANWB

Activiteit

Discipline
verkeer

Dit programma is uitermate geschikt om in te zetten om aan de BrabantsVerkeersVeiligheidsLabel (BVL) doelstellingen te voldoen. Voor het BVL zijn juist praktische (verkeers) oefeningen belangrijk om fietsvaardigheid en verkeerservaringen op te bouwen.

Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SO
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Max. 256 deelnemers
Type
Lesprogramma Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 06-05-2021 tot 22-07-2022

Inhoud

Voor de ANWB is het belangrijk dat iedereen, ook kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Daarom heeft de ANWB het praktische lesprogramma ANWB Streetwise ontwikkeld voor het basisonderwijs.

Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Wanneer wij komen dan komen wij voor de hele school.

Inhoud:

Kinderen nemen vanaf ongeveer vier jaar bewust onderdeel aan het verkeer. De ANWB heeft daarom verschillende modules ontwikkeld die helpen bij het verkeersvaardig maken van leerlingen vanaf groep 1. Om de kinderen nog meer op weg te helpen in het verkeer, hebben we samen met uitgeverij Malmberg ook diverse digibordlessen ontwikkeld. 

Wat leren de kinderen in de verschillende modules?

groep 1 en 2: Toet toet

met herkenning verkeersgeluiden en oefenen oversteken

Groep 3 en 4: Blik en klik

Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Kinderen leren onder andere veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Verder vertellen de instructeurs over het belang van een fietshelm en kunnen de leerlingen dit tijdens de les ervaren.

Groep 5 en 6: Hallo auto

De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.

Groep 7 en 8: Trapvaardig

De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 7 en 8 praktische fietsvaardigheid. Ze fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze met een zware rugtas op om zich voor te bereiden op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

Toelichting competenties en kerndoelen:

Toet toet – Groep 1 en 2

1. De leerling (her)kent belangrijke verkeerskenmerken in zijn/haar leefwereld (borden, regels, verkeersdeelnemers).

-   De leerling kan beschrijven dat er in het verkeer regels zijn.

-   De leerling kan minimaal twee verkeersborden noemen en hun betekenis beschrijven.

-   De leerling kent het gevaar van elektrisch (stil) verkeer.

-   De leerling kan opnoemen welke verkeersdeelnemers er zijn (minimaal 3).

-   De leerling kan geluiden van voertuigen herkennen (auto, trein, vrachtauto, fiets, scooter, politie).

-   De leerling kan het achteruitrijdgeluid van een vrachtauto herkennen .

2. De leerling kan laten zien aan welke kant van de stoep je veilig kunt lopen.

3. De leerling kan laten zien hoe hij/zij veilig kan oversteken bij verschillende verkeerssituaties.

4. De leerling kan beschrijven dat kinderen, waaronder hij/zijzelf in de auto in autostoel moeten zitten met gordel om.

5. De leerling kan beschrijven dat kinderen, waaronder hij/zijzelf voor de veiligheid op de fiets een fietshelm moet dragen.

 

Blik en klik - Groep 3 en 4

1. De leerling kan laten zien hoe je veilig op de stoep kunt lopen.

2. De leerling kan demonstreren hoe in verschillende situaties veilig de weg over te kunnen steken.

-    Tussen geparkeerde auto’s

-    Op het zebrapad

-    Bij verkeerslichten

3. De leerling kan op juiste wijze gebruik maken van zitverhoging en gordel in de auto, maar kan ook   

      beschrijven waarom dit belangrijk is.

4. De leerling kan een fietsparcours fietsen, rekening houdend met een verkeerslicht en zebrapad.

5. De leerling kan ook beschrijven waarom het dragen van een fietshelm belangrijk is.

 

Hallo auto – Groep 5 en 6

1. De leerling kan beschrijven hoe hij/zij veilig op de stoep kan lopen.

2. De leerling kan uitleggen hoe je bij het oversteken rekening kunt houden met de reactietijd en remweg van autobestuurders, en waarom dit belangrijk is.

3. De leerling kan uitleggen hoe de autostoel en gordel op de juiste wijze gebruikt worden tijdens het autorijden, en waarom dit belangrijk is.

4.  De leerling is zich bewust van de verschillende manieren van afleiding in het verkeer en hoe afleiding kan worden voorkomen.

5. De leerling kent de MONO-campagne en kan beschrijven hoe afleiding kan worden voorkomen.

6. De leerling kan benoemen wat de MONO-campagne is.

7. De leerling leert dat elektrisch verkeer steeds meer voorkomt en dat je minder uit kunt gaan van alleen je gehoor. Goed om je heen kijken wordt hierdoor alleen maar belangrijker.

 

Trapvaardig – Groep 7 en 8

1. De leerling is zich bewust van het gevaar wanneer zij met z’n 3-en naast elkaar gaan fietsen.

2. De leerling weet waarom het belangrijk is om richting aan te geven.

3. De leerling is zich bewust welk gedrag gewenst is m.b.t. rood licht.

4. De leerling weet wanneer zijn fietslicht aan moet.

6. De leerling is na het zien en bespreken van het filmpje TommyBoy bewust(er) van de gevaren van telefoongebruik op de fiets.

7. De leerling kan verschillende lastige manoeuvres op de fiets demonstreren die hij/zij op weg naar school zou tegen kunnen komen (met en zonder rugzak).

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Wij verwachten dat de leerkracht aanwezig is bij de lessen.

Uitvoering door:

ANWB Streetwise instructeurs

Tijdsinvestering:

Wij komen met onze eigen ANWB instructeurs en materialen een ochtend naar uw school. Iedere groep geven we 1,5 uur les.

Benodigdheden:

Voor het uitvoeren van de 4 programmaonderdelen vragen wij de school de hieronder genoemde locaties ter beschikking te stellen:

- Een lokaal voor het onderdeel 'Toet toet' (groep 1 en 2) van ongeveer 5 x 5 m.

- Een gymzaal voor het onderdeel 'Blik en Klik' (groep 3 en 4) van ongeveer 300 m2 (15 x 20 m) met een dubbele deur als doorgang van de elektroauto (deze is 1 meter breed).

- Een verhard stuk weg zonder verkeersdrempels e.d. voor het onderdeel 'Hallo Auto' (groep 5 en 6) van ca. 100 meter lang en ca. 5 meter breed. Hiervoor is een (evenementen) vergunning van de gemeente nodig.

- Het schoolplein (oppervlakte van ca. 800 m2) voor het onderdeel 'Trapvaardig' (groep 7 en 8).

Kosten

Kosten
€ 1.400,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 1.400,00 per activiteit prijs is per ochtend
        
 

ANWB Streetwise tarieven 2023

Standaard ochtend programma € 1694,00 incl btw

Extra middagsessie met 1 onderdeel € 314,00 incl btw

Extra middagsessie met 2 onderdelen € 415,00 incl btw

Extra middagsessie met 3 onderdelen € 516,00 incl btw

Streetwise instructeur voor Toet toet € 275,00 incl btw

Streetwise instructeur voor Toet toet extra middag € 103,00 incl btw

ANWB Streetwise tarieven 2024

Standaard ochtend programma € 1.812,58 incl btw

Extra middagsessie met 1 onderdeel € 335,97 incl btw

Extra middagsessie met 2 onderdelen € 444,05 incl btw

Extra middagsessie met 3 onderdelen € 552,12 incl btw

Streetwise instructeur voor Toet toet € 435,75 incl btw

Streetwise instructeur voor Toet toet extra middag € 193,75 incl btw