Home > Aanbod > Gastles klimaatverandering

Gastles klimaatverandering

Gegeven door: Boerderij Wolfslaar

Activiteit

Discipline
biodiversiteit, duurzaamheid, onderzoekend leren, water
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 43: Weer en klimaat
Locatie
Op school
Niveau
groep 7, 8
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 12 deelnemers Max. 30 deelnemers , min. 1 begeleiders
Type
Clinic/workshop Leskist/lespakket Project(week)
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 01-04-2023 tot 31-10-2023

Inhoud

De les is opgebouwd rond Kinderadviesburo Geel en Blauw maakt Groen, wat de opdracht krijgt de Zaak Sponslo en Steendam te onderzoeken. Op een actieve en leerzame manier gaan de leerlingen aan de slag met lesopdrachten over klimaatverandering, wateroverlast, hitte en biodiversiteit. 

Door de opdrachten één voor één, in circuitvorm af te werken, kruipen de leerlingen in de huid van een klimaatdeskundige en leren ze stap voor stap wat er nodig is om onze stad en omliggende dorpen groen en klimaatbestendig in te richten. Daarnaast ontdekken zij spelenderwijs wat zij zelf nu al kunnen bijdragen in hun eigen directe woon- en leefomgeving.

Liever zelf uitvoeren?

De opdrachten over wateroverlast, hitte(stress) en biodiversiteit in de stad kunnen ook door de docent zelf, met de handleiding, los van elkaar en/of verspreid over meerdere lessen worden uitgevoerd. Neem dan contact op met Boerderij Wolfslaar via wolfslaar@breda.nl  

Kosten

De gastles/workshop kost 80 euro. School ontvangt een factuur. Kostenloze afmelding kan tot uiterlijk 24 uur voor de geplande datum.

Toelichting competenties en kerndoelen:

Kennis en inzicht
De leerlingen:
• kennen een aantal gevolgen van klimaatverandering, waaronder
toegenomen wateroverlast en meer kans op (extreme) hitte;
• hebben inzicht in hoe de hitte in je eigen omgeving bepaald wordt door de
materialen in de omgeving;
• weten hoe het model ‘Wateroverlast in de stad’ werkt en kunnen dat linken
aan de ‘echte’ wereld;
• weten welke maatregelen er in een stad genomen kunnen worden om met
wateroverlast om te gaan en hebben inzicht bij welke maatregelen zij zelf
een bijdrage kunnen leveren;
• hebben inzicht in de relatie groen in de stad en de temperatuur;
• begrijpen waarom biodiversiteit belangrijk is en wat de gevolgen zijn als de
biodiversiteit laag is;
• hebben inzicht in de manier waarop de waterhuishouding, de temperatuur
en de biodiversiteit elkaar op 1 plek beinvloeden.


Vaardigheden en houding
De leerlingen:
• kunnen uitleggen welke gevolgen klimaatverandering heeft en wat je zelf kan
doen om je aan te passen aan die gevolgen (klimaatadaptatie);
• ontwikkelen hun onderzoeksvaardigheden, ze oefenen met een verwachting
opstellen, temperatuur meten en informatie op de kaart interpreteren;
• kunnen de opgedane kennis en inzichten toepassen om een advies te geven;
• kunnen keuzes maken over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het
tegengaan van overlast door klimaatverandering;
• zijn bereid een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering
en de gevolgen daarvan.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Begeleiding leerlingen algemeen en één van de circuit opdrachten. De gastdocent begeleidt de les inhoudelijk en ook één van de circuitopdrachten. 

Uitvoering door:

gastdocent en leerkracht en bij voorkeur nog een extra hulpouder

Tijdsinvestering:

30 minuten bekijken introductiefilmpje met kijkvragen door leerkracht zelf

90 minuten uitvoering circuit + nabespreken en formuleren advies aan de burgemeester van Steendam. 

Klaarzetten materialen door (gast) docent kost ongeveer 30 minuten en opruimen 15 minuten. 

 

Benodigdheden:

Drie tafels voor de drie opdrachten, vloer die nat mag worden en toegang tot water

Instructie voor de leerkracht
Instructie voor leerkrachten (download)

Kosten

Kosten
€ 80,00 per activiteit
Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 80,00 per activiteit
Excl. kortingen         
  
Bijpassend aanbod:
Foto bij Gastles water

Gastles water

Waterschap Brabantse Delta

Groep 7 - 8

Niveau

Clinic/workshop

Werkvorm

Foto bij Planeet in Actie

Planeet in Actie

Planeet in Actie/Gemeente Breda

Groep 7 - VO

Niveau

Clinic/workshop

Werkvorm