Home > Aanbod > Groene energie

Groene energie

Gegeven door: Boerderij Wolfslaar

Activiteit

Discipline
duurzaamheid, energie, onderzoekend leren, technologie
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Locatie
Op school
Niveau
groep 7, 8, voortgezet onderwijs(1;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Max. 30 deelnemers , min. 2 begeleiders
Type
Leskist/lespakket
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

DOE-leskisten over zonne-energie, wind-energie  en aardwarmte.

De klas wordt opgedeeld in 6 of 7 groepjes.

·       2 groepjes gaan propellorbladen maken voor een windmolen die vervolgens de lampen moet laten branden. Welke vormen werken beter? Waar zet je die molens dan neer in Nederland?

·       2 groepjes gaan met een handpomp aardwarmte naar de verwarming van het huis pompen, met een zelf gebouwd gesloten systeem. De temperatuur stijgt in het huis. Is die energie helemaal gratis?

·       2 groepjes gaan bepalen hoe schuin de zonnecellen op het dak moeten staan om zoveel mogelijk energie te maken. Hoe gaat dat met de seizoenen? Wat als je huis niet op het zuiden staat?

Extra opdracht  (1 leskist/ 1 groepje) huisje isoleren en ontdek wat dit doet met de temperatuur.

Alle resultaten komen vervolgens samen, als elke groep haar bevindingen aan de hand van een vragenlijstje met de klas deelt.

De opdrachten zijn uitgebeeld in een strak stappenplan/ werkboekje. Tegelijkertijd krijgt de creativiteit wel ruimte. En zijn er talloze mogelijkheden om verder te gaan. 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

leskisten ophalen en terugbrengen

inlezen en materialen klaar zetten in groepjes in de klas- zie ook https://youtu.be/DgsXf9C0mrQ of https://youtu.be/uC3mGOwDtSw

inleiding en nabespreking

eventueel extra hulp regelen 

Uitvoering door:

leerlingen in groepjes onder leiding van leerkracht en liefst extra hulp

Tijdsinvestering:

voorbereiding 1 uur

uitvoering 2 uur

Instructie voor de leerkracht
Instructie voor leerkrachten (download)

Kosten

Bijpassend aanbod:
Foto bij Gastles klimaatverandering

Gastles klimaatverandering

Boerderij Wolfslaar

Groep 7 - 8

Niveau

Clinic/workshop

Werkvorm