Home > Aanbod > Design Challenge: Verklein je voetafdruk!

Design Challenge: Verklein je voetafdruk!

Gegeven door: DesignWeek@School

Activiteit

Discipline
duurzaamheid, technologie
Kerndoelen
Kerndoel 33: Eenheden en maten
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Locatie
Op school
Niveau
groep 7, 8
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Project(week)
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

Wist je, dat als iedereen op de wereld zou leven zoals wij in Nederland, we bijna 4 wereldbollen nodig zouden hebben? En dat is een probleem, want we hebben natuurlijk maar één wereldbol!

In deze Challenge bedenken leerlingen vanaf groep 7 oplossingen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Kies voor jongere leerlingen de challenge Stop klimaatverandering (vanaf groep 5) of Vervoer van de toekomst (vanaf groep 1).

Duurzaamheid
Deze challenge draagt bij aan  https://www.sdgnederland.nl/SDG/12-verantwoorde-consumptie-en-productie/

Design Thinking
Alle leerlingen gebruiken de educatieve online game om onderzoek te doen naar de betekenis van het begrip ecologische voetafdruk, oorzaken van onze hoge voetafdruk te achterhalen en een oplossing te bedenken én uit te voeren.

Technologie

Leerlingen maken van hun oplossingen een prototype:

PO groep 7 en 8: maak een app, website of game in Scratch

VO klas 1 t/m 3: maak een app, website of 2D (Scratch) of 3D (CoSpaces) game

Voor de eindpresentatie maakt elk team een Storyboard, StopMotion of greenscreenvideo.

Toelichting competenties en kerndoelen
Kerndoelen 2, 4, 6, 23, 26, 33, 34, 43, 45, 54 en digitale geletterdheid. Per les staan de aanbodsdoelen in het begeleidende lessenplan vermeld.

Uitvoering door
Leerkracht, desgewenst verzorgt DesignWeek@School een van de lessen in de klas

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Klassen worden in teams van 3 a 4 leerlingen verdeeld

Tijdsinvestering:

10 – 14 uur, zelf in te plannen

Kosten

Kosten
€ 395,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 395,00 per activiteit Extra groep €95