Home > Aanbod > Groene Voetstappen landelijke themaweek 18-22 sept

Groene Voetstappen landelijke themaweek 18-22 sept

Gegeven door: GDO

Activiteit

Discipline
duurzaamheid, verkeer
Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buitenschoolse opvang, SBO, SO, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;), professionalisering(leerkracht;)
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Lesprogramma Project(week)
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 28-08-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Vereniging GDO nodigt alle basisscholen uit om mee te doen aan de Groene Voetstappen Week, van 18 t/m 22 september 2023. Deze week is een laagdrempelige actie na de zomervakantie die aanzet tot klimaatbewust gedrag en minder verkeer rond de school. Het project maakt onderdeel uit van de Europese Mobiliteitsweek, een initiatief van de Europese Commissie. In deze week worden Europese steden en gemeenten opgeroepen om aandacht te besteden aan duurzame mobiliteit. 

Doen jullie ook mee?

De actie werkt als volgt: In de Groene Voetstappen Week komen alle leerlingen lopend, steppend of met de fiets naar school. Hiermee verdienen de leerlingen punten, die op school worden vastgelegd in een digitaal scorebord. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van les- en werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen verkeer, energie en natuur. Als leerlingen extra duurzame activiteiten uitvoeren, kunnen ze Gouden Voetstappen verdienen. Bovendien bedenken de leerlingen oplossingen voor klimaatproblemen. 

Toelichting competenties en kerndoelen:

Groene Voetstappen wordt ondersteund met digitaal lesmateriaal en een extra Gouden Voetstappen menu. Groene Voetstappen sluit aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs, namelijk Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving en Natuur en techniek. 

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten


Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 0,00 per activiteit
        
 

Gratis lesmateriaal

Lesmateriaal - Groene Voetstappen