Home > Aanbod > OV4U Gebruik van het OV

OV4U Gebruik van het OV

Gegeven door: Mobycon

Activiteit

Discipline
verkeer
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Locatie
Op school
Niveau
groep 7, 8, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs(1;2;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Lesprogramma
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

WAT BEWEEGT KINDEREN?

Als het om verkeer en vervoer gaat wint verkeersveiligheid – gelukkig – steeds meer terrein op basisscholen. Lespakketten, actieweken en verkeersveiligheidslabels zijn redelijk ‘ingeburgerd’. Deze projecten zijn vooral gericht op fietsvaardigheden en verkeersregels. Wat ontbreekt voor de bovenbouw is een bredere blik op duurzame mobiliteit die de zelfredzaamheid van kinderen stimuleert.

Speciaal hiervoor is het openbaar vervoer lespakket OV4U ontwikkeld. OV4U is het unieke lespakket voor scholen in Nederland dat verschillende vervoerwijzen aan bod laat komen en gericht is op een zelfstandige mobiliteit van kinderen. OV4U levert bovendien een positieve bijdrage aan het imago van het openbaar vervoer. Daarnaast leren de kinderen ook hoe de ov-chipkaart werkt.

VERKENNEN, PLANNEN, DOEN!

Het OV4U-lespakket is opgebouwd aan de hand van de thema’s verkennen, plannen en doen. OV4U bevordert de zelfredzaamheid van kinderen in het openbaar vervoer. Zo maken ze kennis met diverse aspecten van het openbaar vervoer zoals dienstregelingen, ov-chipkaart of ander vervoerbewijs en hoe het ov-bedrijf werkt. Deze bagage stelt de leerlingen in staat om zelfstandig een reis te plannen én te maken.

De kinderen leren de kenmerken van verschillende vervoerwijzen. Ze zijn zich bewust van de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van het reizen per fiets, te voet, de auto of het openbaar vervoer en kunnen zo een afgewogen beslissing maken over hun eigen mobiliteit. Daarnaast kunnen ze deze kennis overdragen, waardoor ze bijvoorbeeld hun ouders beïnvloeden om vaker voor (verkeersveilige) alternatieven te kiezen.

Naast het leren is OV4U uiteraard ook gericht op het verbeteren van het imago van het openbaar vervoer. Onder het motto ‘jong geleerd, oud gedaan’ maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met het ov.

Inhoud:

Basisonderwijs

Het lespakket OV4U voor het basisonderwijs maakt kinderen in vijf lessen wegwijs in het openbaar vervoer. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen leren een verstandige keuze te maken uit totale aanbod aan vervoerwijzen (fiets, te voet, auto, openbaar vervoer) en leren omgaan met de OV-chipkaart. De lessen zijn opgebouwd volgens de thema’s: plannen, verkennen en doen. Kinderen maken tevens kennis met facetten van een ov-bedrijf (verschillende typen openbaar vervoer, haltes, reclame, personeel etc.), een reis (dienstregeling, reisinformatie, de OV-chipkaart etc.) en gaan in de afsluitende les ook daadwerkelijk op pad om het geleerde in praktijk te brengen. Tijdens deze tocht (eventueel in de vorm van een stempeltocht) gaan leerlingen met diverse soorten openbaar vervoer (bus, trein, tram, etc.) op pad op basis van een routebeschrijving die gezamenlijk met de docent  en de leerlingen is gemaakt en kunnen ze onderweg opdrachten maken. Ouders en ov-bedrijven worden bij het project betrokken.

Speciaal onderwijs

Het lespakket OV4U voor speciaal onderwijs maakt jongeren op VSO-scholen in vijftien lessen wegwijs in het openbaar vervoer. De lessen zijn zorgvuldig opgebouwd volgens de thema’s: plannen, verkennen en doen, waarbij rekening is gehouden met eventuele niveauverschillen tussen leerlingen. Via een algemene verkenning van het openbaar vervoer, wordt kinderen in een modulevorm meer geleerd over reizen met de OV-chipkaart per bus en trein. Zo leren kinderen een concrete busreis met de OV-chipkaart vanaf school te plannen en maken ze de reis in kleine groepjes met een begeleider. Ook het reizen met de trein komt in theorie en praktijk aan bod en varieert van het kopen van een kaartje tot het vinden van de weg op het station en het perron. De leerling sluit de lessenserie af met een toets die wordt beloond met een OV-certificaat. Als in de praktijk is gebleken dat een leerling redelijk zelfstandig, veilig en zonder al te veel problemen reizen met trein en bus kan plannen en uitvoeren, kunnen de vaardigheden worden afgesloten met een toets. De leerling krijgt de opdracht om naar een bepaalde bestemming te reizen. Hij of zij moet zelfstandig de route plannen en uitvoeren. De voorbereiding en de reis zelf, worden door een begeleider gevolgd. Ouders en ov-bedrijven worden bij het project betrokken.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Verschijningsvorm

De handleiding voor de docent en de werkbladen zijn gebundeld in een lesmap en digitaal beschikbaar op CD. Daarnaast worden - plattegronden van de betreffende gemeente -  halte/verstrekstaten van de buslijnen in/om de betreffende gemeente - folders van mogelijke OV-bestemmingen (attracties).

Korte karakteristiek

OV4U is een lespakket over het Openbaar Vervoer (OV). Kinderen leren in een mix van theorie en praktijk om zelfstandig en veilig gebruik te maken van het OV. Het lespakket is beschikbaar voor het basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs.

Uitvoering door:

Leerkracht

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten


Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 0,00 per activiteit
        
 

Kosten: Standaardlesmap, inclusief cd-rom en foldermateriaal € 300,00. (indien op maat gemaakt volgt prijs op aanvraag)