Home > Aanbod > Pazzup Veiligheid bij het spoor Interactief

Pazzup Veiligheid bij het spoor Interactief

Gegeven door: Prorail

Activiteit

Discipline
verkeer
Locatie
Op school
Niveau
groep 5, 6, 7, 8, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs(1;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Digitale les(sen)
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 28-08-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Op www.pazzup.nl/junior staan de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag langs het spoor centraal. Het materiaal biedt u de mogelijkheid om op een interactieve wijze in uw groep aandacht te besteden aan veiligheid op en rond het spoor.

Kinderen die in de buurt van een spoor spelen, scholieren die nog even snel tussen gesloten spoorbomen door zigzaggen, mensen die hun hond uitlaten langs het spoor, jongens die voor de lol een steen op een spoor leggen... Allemaal voorbeelden van gevaarlijk gedrag langs het spoor. Gedrag dat fatale gevolgen kan hebben.
Vaak zijn deze ongelukken zo ernstig dat er mensen zwaar gewond raken of om het leven komen. Eén op de vijf van alle vertragingen in het treinverkeer wordt veroorzaakt door mensen die dingen kapot maken of gevaarlijk gedrag vertonen bij het spoor.

Inhoud:

ProRail is - naast het betrouwbaar laten functioneren van het spoor en het leveren van voldoende capaciteit - verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor. Om kinderen van acht tot twaalf jaar bewust te maken van de gevaren van het spoor heeft ProRail digitaal lesmateriaal ontwikkeld.

Toelichting competenties en kerndoelen:

Het doel van PazzUp is ongelukken voorkomen door kinderen/jongeren bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag en vandalisme langs het spoor. We onderscheiden daarbij de volgende subdoelen op het gebied van kennis, houding en gedrag.

Kennis

De leerlingen weten wat de gevolgen kunnen zijn van risicovol gedrag.
De leerlingen weten wat de risicofactoren zijn: haast, overschatting van eigen vaardigheden, geen gevaar zien, groepsgedrag, afleidende apparatuur.
De leerlingen weten welke verkeerregels bij spoorwegovergangen van toepassing zijn.

Houding

De leerlingen willen risicovolle situaties in de buurt van het spoor vermijden.

Gedrag
De leerlingen zetten de opgedane kennis om in gedrag. In de buurt van een overweg of spoor:

  • volgen de leerlingen de veiligheidssignalen op: ze stoppen als bellen rinkelen of lampen aangaan en vervolgen hun weg als de bomen open zijn en de lichten gedoofd. Als ze al aan het oversteken waren op het moment dat de signalen gaan, vervolgen ze hun weg zonder paniek, en houden de leerlingen zich aan de verkeersregels.
  • laten de leerlingen zich niet verleiden door haast en/of groepsdruk.
  • laten de leerlingen zich niet afleiden door apparatuur.

Theoretische achtergrond

Bij de uitwerking van PazzUp is zowel gebruik gemaakt van gedragstheorieën als van onderwijskundige modellen.

Gedragstheorieën

  • Theorie van urgentie: Urgentie wordt pas duidelijk als de gevolgen van foutief gedrag duidelijk zijn.
  • Theorie van handelingsperspectief: Gewenst gedrag wordt bewerkstelligd door duidelijk te maken wat gewenst gedrag is/hoe foutief gedrag voorkomen kan worden.
  • Theorie van herkenning: Mensen voelen zich pas aangesproken als zij zich herkennen in een bepaalde situatie/emotie of bepaald gedrag.

Onderwijskundige theorieën

  • Constructivisme/betekenisvol leren. Leren als actief en sociaal proces van kennisconstructie. Een individu kent betekenis toe aan informatie aansluitend op eerdere opgedane ervaringen. Het ophalen van voorkennis is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol leerproces. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen actief en doelgericht bezig
  • Kolb: voorkeursleerstijlen. Kolb ziet leren als een cyclisch proces waarbij altijd de volgende vier fasen worden doorlopen: concreet ervaren, waarnemen en overdenken, analyseren en abstract denken, actief experimenteren. Voor een succesvol leerproces zijn alle vier de fasen nodig. Daarom moeten alle fases in lesmateriaal aanwezig zijn. Een andere reden om alle fases aan bod te laten komen is dat iedereen een voorkeur heeft voor een of twee van de fases. Wanneer je een fase overslaat, loop je het gevaar dat de mensen voor wie dit de voorkeursfase is, afhaken. Zij zullen niet betrokken raken.

.

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten