Home > Aanbod > Praktijkles Duurzame Energie

Praktijkles Duurzame Energie

Gegeven door: Kids en circulair

Activiteit

Discipline
duurzaamheid, energie, onderzoekend leren, technologie
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Locatie
Op school
Niveau
groep 6, 7, 8, voortgezet onderwijs(1;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Deskundigheidsbevordering Les(sen) op maat
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

In deze praktijkles bespreken we de energie transitie en gaan de leerlingen zelf aan de slag met duurzame energie bronnen.

Om onze fossiele brandstoffen niet verder uit te putten stappen we over naar groene, duurzame energie. Dit heet de energietransitie. Samen met de leerlingen bespreken we wat onze fossiele brandstoffen zijn en waarom dat nu niet meer toereikend is. Welke invloed heeft dit op het milieu ten opzichte van duurzame energie.

De leerlingen gaan in 6 kleine groepjes met drie verschillende onderdelen aan de slag. De groepen wisselen zodat de leerlingen aan alle energie vormen werken.

Windenergie. De leerlingen maken propellerbladen uit karton voor op de windturbines. Ze kunnen met een voltmeter zelf de resultaten meten bij harde wind en bij een briesje. Ze leren waarom de windturbines op vlakten staan en waarom ze 3 propellerbladen hebben ipv 4 zoals onze lokale molens.

Zonne-energie. De leerlingen gaan aan de slag met de helling van het dak om te kijken of dit invloed heeft op de opbrengst. Met een voltmeter meten ze wanneer de zon het krachtigst is en de panelen het meeste energie opwekken.

Aardwarmte. Met een handpomp wordt in een gesloten circuit water rond gepompt. Dit gaat eerst de aarde in waar het verwarmd wordt, vervolgens wordt het naar boven gepompt waar het als vloerverwarming een huis verwarmd. Met een thermometer bekijken zij of de temperatuur stijgt.

Inkijkje in het materiaal: https://youtu.be/DgsXf9C0mrQ of https://youtu.be/uC3mGOwDtSw

Als je zelf de 7 leskoffers ophaalt en terugbrengt, spaar je € 30,- op de kosten van de gastles. Geef dit dan aan bij het boeken.

Toelichting competenties en kerndoelen:

Kerndoel 37, waarden en normen. Kerndoel 39, milieu. Kerndoel 42, Natuurkundige verschijnselen. Kerndoel 44, Kennis van producten. Kerndoel 45, Technische oplossingen.

Uitvoering door:

leerlingen in groepjes onder leiding van de gastdocent en met hulp van de leerkr

Kosten

Kosten
€ 300,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 300,00 per activiteit gastles 2 uur incl. materiaalvervoer
        
  

Ben je al bekend met:
Foto bij Gastles klimaatverandering

Gastles klimaatverandering

Boerderij Wolfslaar

Groep 7 - 8

Niveau

Clinic/workshop

Werkvorm