Home > Aanbod > Groene Voetstappen

Groene Voetstappen

Gegeven door: klimaatverbond

Activiteit

Discipline
burgerschap, duurzaamheid, verkeer_en_vervoer, verkeer
Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Periode
Het gehele schooljaar

Inhoud

Met Groene Voetstappen stimuleert u leerlingen en ouders om minder en liever helemaal niet met de auto naar school te komen. Groene Voetstappen stimuleert tot een veilige, gezondere en milieu- en klimaatvriendelijker manier van reizen. Met het verzamelen van Groene voetstappen staat dit onderwerp meteen aan het begin van het schooljaar goed op de kaart. Elk schooljaar wordt landelijk de datum van de actieweek bepaald. Via het BVL-label worden scholen opgeroepen om mee te doen. 

De landelijke organisator van de actie, het Klimaatverbond, ondersteunt scholen met  lesbrieven, posters en een brief voor de ouders. U vindt het lesmateriaal op www.groenevoetstappen.nl.  U kunt meedoen met de digitale voetstappen of met stickerboekjes. De kosten voor deelname worden vergoed door de gemeente Breda,als onderdeel van de Mobiliteitsweek. 

Tip: leen ook het schoolpleinpakket

Uitvoering door:

leerkracht en verkeerscommissie

Kosten

Bijpassend aanbod: