Home > Aanbod > Dansmakers

Dansmakers

Gegeven door: Tiuri

Activiteit

Discipline
dans
Vermogen
creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Op school
Niveau
groep 5, 6, 7, 8, voortgezet onderwijs
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 5 deelnemers Max. 15 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 2 begeleiders
Type
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 05-09-2022 tot 30-06-2023

Inhoud

Maak dans mee met je leerlingen!

In een reeks van 6 danslessen verbeelden de leerlingen ervaringen, gevoelens en ideeën in eigen dans. 

De leerlingen ontdekken de verschillende bewegingsmogelijkheden van hun lichaam met gebruik van hun verbeelding en muziek.

Ze leren zich uit te drukken met hun lichaam en door samen te dansen ontdekken ze verschillende manieren van contact maken.

De lessen worden gegeven door een dansdocent van Tiuri en 1 keer komt er een professionele danser van Tiuri mee.

Verbeelding, de eigen belevingswereld van de leerling en interactie zijn de inspiratiebronnen voor de les.

 

 

 

 

 

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerling ontwikkelt met de activiteit het creërend en reflecterend vermogen.

Door te bewegen  leerling zijn lichaam gebruiken om gevoelens, ervaringen en ideeën uit te drukken.

Kan de leerling op eigen wijze vormgeven aan gevoelens, ervaringen en ideeën.

Herkent de leerling de gevoelswaarde en emotie die door een dans wordt opgeroepen en geeft hier uitdrukking aan.

Toont de leerling respect en waardering voor de dans en mening van anderen.

Heeft de leerling inzicht in het werkproces van de danser.

 

 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Voor de activiteit:

Plant de leerkracht met de coördinator van Tiuri de lessen in.

Bespreekt de leerkracht specifieke wensen voor de leerlingen en zichzelf met de dansdocent van Tiuri.

Legt de leerkracht een grote, lege, afgesloten ruimte vast. Bv. een spelzaal of een afgebakend deel van een gymzaal.

Tijdens de activiteit:

Nemen de leerkracht en begeleider actief deel. Dit kan ook in een observerende rol zijn.

Uitvoering door:

dansdocent en danser Tiuri

Tijdsinvestering:

De lessenreeks duurt 6 aaneengesloten weken muv vakanties. De lessen duren 60 minuten per keer. 

Voor de activiteit:

- kennismaken met de docent en lesinhoud op grote lijnen afstemmen - 1 uur

- lessen inplannen, rooster maken en ruimte regelen - 1,5 uur

- groepsomschrijvingen maken - 0,5 uur per leerkracht

 

Tijdens de activiteit:

- actief meedoen en observeren - 1 uur

* het is waardevol voor de evaluatie om tijdens de activiteit je observatie vast te leggen: bijvoorbeeld door iets op te schrijven of een foto of filmpje te maken. 

 

Na de activiteit:

- evaluatie - 1,5 uur

 

Benodigdheden:

Een grote, lege, afgesloten ruimte, zoals bv. een spelzaal of een afgebakend deel van een gymzaal.

Kosten

Kosten
€ 695,00 per activiteit en evt. andere kortingen (richtprijs, zie kostentoelichting)
Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 675,00 per activiteit inclusief
Materiaalkosten   € 20,00 per activiteit
Excl. kortingen    V     
 

Bedrag is exclusief reiskosten 

Specificatie:

Les 50,- per uur, het gaat om 6 lessen van 1 uur

Maatwerk voorbereiding 50,- per les  ( 6x)

Wij hechten aan een gezamenlijke evaluatie; kosten 75,-

 
Bij 2 of meer activiteiten in totaal 150.00 korting op iedere volgende activiteit
Bijpassend aanbod: