Home > Aanbod > Dansmakers

Dansmakers

Gegeven door: Tiuri

Activiteit

Discipline
dans
Vermogen
creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Op school
Niveau
SO (Speciaal Basis Onderwijs;SO Cluster 1;SO Cluster 3;VSO Cluster 1;VSO Cluster 3;Structuurgroepen;), voortgezet speciaal onderwijs
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 5 deelnemers Max. 15 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 2 begeleiders
Type
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 28-08-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Maak dans mee met je leerlingen!

In een reeks van 6 danslessen ontdekken de leerlingen de verschillende bewegingsmogelijkheden van hun lichaam.

Door samen te dansen ontdekken ze verschillende manieren van contact maken.

Verbeelding, de eigen belevingswereld van de leerling, interactie en muziek zijn de inspiratiebronnen voor de les.

De lessen worden gegeven door een dansdocent van Tiuri en 1 keer komt er een professionele danser van Tiuri mee.

 

 

 

 

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerling ontwikkelt met de activiteit het creërend en reflecterend vermogen:

Drukt met beweging gevoelens, ervaringen en ideeën uit.

Doet dit op eigen wijze.

Herkent de gevoelswaarde en emotie die door dans wordt opgeroepen.

Toont respect en waardering voor de dans en mening van anderen.

Heeft inzicht in het werkproces van de danser.

 

 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Vooraf

Legt de leerkracht een grote, lege, afgesloten ruimte vast. Bv. een spelzaal of een afgebakend deel van een gymzaal.

Tijdens de activiteit

Nemen de leerkracht en begeleider actief deel. 

Uitvoering door:

bevoegd dansdocent en danser Tiuri

Tijdsinvestering:

De lessenreeks duurt 6 aaneengesloten weken muv vakanties. De lessen duren 60 min. per keer voor vso en 30-45 min. per keer voor so.

Voor de activiteit:

- tijd voor reserveren ruimte, lessen inplannen, rooster maken

 

 

 

Benodigdheden:

Een grote, lege, afgesloten ruimte, zoals bv. een spelzaal of een afgebakend deel van een gymzaal.

Stroompunt voor geluidsbox.

Kosten

Kosten
€ 600,00 per activiteit en evt. andere kortingen (richtprijs, zie kostentoelichting)

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 600,00 per activiteit inclusief
   V     
 

Bedrag is exclusief reiskosten,

Maar inclusief: voorbereiding,afstemming en uitvoer van de workshops

 

 
Bij 2 of meer activiteiten in totaal 150.00 korting op iedere volgende activiteit