Home > Aanbod > Theatermakers

Theatermakers

Gegeven door: Tiuri

Activiteit

Discipline
theater
Vermogen
creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Op school
Niveau
groep 5, 6, 7, 8, voortgezet onderwijs
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 5 deelnemers Max. 15 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 2 begeleiders
Type
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 05-09-2022 tot 03-07-2023

Inhoud

Maak theater mee met je leerlingen!

In een reeks van 6 theaterlessen gebruiken leerlingen taal en spel om gevoelens en ervaringen uit te drukken. 

Door aan te sluiten bij hun belevingswereld en de verbeelding aan te spreken leren de leerlingen het verschil en verband tussen de werkelijkheid en de spelwerkelijkheid.

Door spelopdrachten leren ze samen te werken, zich open te stellen voor elkaar en wordenze  zich bewust van hun gedrag.

De lessen worden gegeven door een theaterdocent van Tiuri en 1 keer komt er een professionele acteur van Tiuri mee.

Verbeelding, de eigen belevingswereld van de leerling en interactie zijn de inspiratiebronnen voor de les.

Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerling ontwikkelt met de activiteit het creërend en reflecterend vermogen.

Na afloop van de activiteit:

Kan de leerling de spelelementen wie, wat, waar en wanneer hanteren en betekenis geven.

Herkent de leerling de gevoelswaarde en emotie die door spel wordt opgeroepen en geeft hier uitdrukking aan.

Kan de leerling respect en waardering tonen voor het spel en meningen van anderen.

Heeft de leerling inzicht in het werkproces van de acteur.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Voor de activiteit:

Plant de leerkracht met de coördinator van Tiuri de lessen in.

Bespreekt de leerkracht specifieke wensen voor de leerlingen en zichzelf met de theaterdocent van Tiuri.

Legt de leerkracht een grote, lege, afgesloten ruimte vast. Bv. een speelzaal of een afgebakend deel van een gymzaal.

Tijdens de activiteit:

Nemen de leerkracht en begeleider actief deel. Dit kan ook in een observerende rol zijn.

 

 

Uitvoering door:

theaterdocent en acteur Tiuri

Tijdsinvestering:

De lessenreeks duurt 6 aaneengesloten weken muv vakanties. De lessen duren 60 minuten per keer.

Voor de activiteit:

- kennismaken met de docent en lesinhoud op grote lijnen afstemmen - 1 uur

- lessen inplannen, rooster maken en ruimte regelen - 1,5 uur

- groepsomschrijvingen maken - 0,5 uur per leerkracht

 

Tijdens de activiteit:

- actief meedoen en observeren - 1 uur

* het is waardevol voor de evaluatie om tijdens de activiteit je observatie vast te leggen: bijvoorbeeld door iets op te schrijven of een foto of filmpje te maken. 

 

Na de activiteit:

- evaluatie - 1,5 uur

 

Benodigdheden:

Een grote, lege, afgesloten ruimte, zoals bv. een speelzaal of een afgebakende halve gymzaal.

Kosten

Kosten
€ 695,00 per activiteit en evt. andere kortingen (richtprijs, zie kostentoelichting)
Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 675,00 per activiteit inclusief
Materiaalkosten   € 20,00 per activiteit
Excl. kortingen    V     
 

Bedrag exclusief reiskosten

Specificatie:

Les 50,- per uur , het betreft 6 workshops van 1 uur

Maatwerk voorbereiding 50,- per les van een uur. Het betreft 6 op maat workshops.

We hechten waarde aan een gezamenlijke afstemming en evaluatie 75,-

 
Bij 2 of meer activiteiten in totaal 150.00 korting op iedere volgende activiteit
Bijpassend aanbod: