Home > Aanbod > Theatertraject - leerlijn voor de hele school

Theatertraject - leerlijn voor de hele school

Gegeven door: Nieuwe Veste

Activiteit

Discipline
theater
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, professionalisering(leerkracht;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 15 deelnemers Max. 30 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 2 begeleiders
Type
Lesprogramma Deskundigheidsbevordering
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 02-10-2023 tot 05-06-2023

Inhoud

Wat en hoe:

Bij het theatertraject op maat doen alle leerlingen mee!. En helpen we leraren om dit zelf te gaan doen en te borgen in hun lesprogramma. 
Het aanbod is bedoeld voor alle groepen - 1 t/m groep 8. Met dit traject kan de school een eenmalige impuls geven aan het team en krijgt theater een vast onderdeel in het lesaanbod op school en in het curriculum van de kinderen.  Zo bouw je aan een doorlopende leerlijn theater. Op verzoek kunnen we een vervolg organiseren, bijvoorbeeld voor nieuwe leraren.

Het theatertraject bestaat uit:

-        De teamtraining is dé positieve start van het theatertraject om het hele team te inspireren en zelf te laten ervaren wat er allemaal mogelijk is met theater.

-        De theaterlessen in de klas door vakdocenten theater van nieuwe veste. In deze lessen krijgen de leerkrachten een actieve rol door mee te doen en zo mogelijk door zelf een onderdeel van de theaterlessen uit te voeren o.l.v. de theaterdocent (coaching on the job). De leerkrachten krijgen tools aangereikt om zelf met theater aan de slag te gaan in hun groepen.

In de aanpak is er enerzijds aandacht voor verschillende theaterwerkvormen aanderzijds hoe je deze kan afstemmen op thema's in de klas. Alle theaterlessen zijn onderdeel van een leerlijn theater; zo staat bij de groepen 1 en 2 fantasiespel centraal en bij de groepen 8 theaterscénes maken en presenteren. De theaterlessen sluiten aan bij de leeftijd en beleving van de kinderen. In overleg met het team en de kunstvakdocenten wordt het programma uitgewerkt en aan een of meerdere thema's gekoppeld bijv.: theaterles over de Oertijd bij groep 5 of pruiken en revoluties bij groep 8.

Uniek aan dit traject is dat het team een week voorafgaand aan de theaterlessen de theaterlesbrieven ontvangt met de les die de kunstvakdocent gaat geven en zo de les actiever kunnen volgen en kunnen meedoen.Op deze manier zorgen we ervoor dat leraren de theaterlessen nog vaker zelf kunnen inzetten in hun groepen.

Coaching on the job - afhankelijk van het aantal lessen stemmen we vooraf af óf en welke lesonderdelen door de leraren zelf gegeven worden. 

Eventueel kan dit programma ook voor een deel van de school worden ingekocht. Echter voor niet minder dan 4 leerjaren - 2 dubbelleerjaren. Anders verwijzen we je graag door naar Theater in de klas. 

Voor meer informatie >> onderschoolsece@nieuweveste.nl

Toelichting competenties en kerndoelen:

plus deskundigheidsbevorderingastraject leerkrachten

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

actieve betrokkenheid en deelname, communicatie vooraf en tijdens met de vakdocent

Tijdsinvestering:

Aantal uren

 

 

-        Teamtraining: eenmalige workshop á 90 minuten voor min. 8 en max. 15 leerkrachten per workshop.

-        Theaterlessen: Min. 2 en max. 6 theaterlessen á 60 minuten (bij groep 1 en 2 is 45 min. wenselijk) per klas

 

Benodigdheden:

in de klas, een groot leeg lokaal of kleutergymzaal. verder: in overleg met de docent.

Kosten

Kosten
€ 350,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 350,00 per activiteit minimaal 4 groepen - 2 dubbeljaren
        
 

Prijs is bepaald op 2 lessen per groep met een uitgewerkte les op basis van de gemaakte afspraken. Hierbij is het zo dat er 1 thema per leerjaar wordt uitgewerkt in 2 theaterlessen.
Wil de school een intensiever programma dan kan dat. Dit kan je of doen door het pakket 2 x af te nemen of met ons in contact te komen om dit te overleggen. Wil je als school een heel traject op maat uitgewerkt hebben ga dan voor >> Theater in de klas.

Afname voorwaarden:
Minimaal 2 lessen van 1 klokuur per groep.
Minimaal 2 dubbelleerjaren bijvoorbeeld groep 5,6,7 en 8
Dit Theatertraject kan niet ingekocht worden zonder de teamtraining. Kosten hiervoor zijn -> € 210, - per teamtraining/ groep.  Zie>>

Inclusief: reiskosten, op maat gemaakte lesbrieven en afstemming van de opdracht. 
Exclusief: evt. materiaalkosten