Home > Aanbod > Lesbrieven Breda┬┤ s verhaal

Lesbrieven Breda┬┤ s verhaal

Gegeven door: Erfgoed & Onderwijs BREDA

Activiteit

Discipline
beeldcultuur, erfgoed, muziek
Vermogen
analyseren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 55: Reflecteren
Kerndoel 56: Cultureel erfgoed
Werkvorm
nvt
Locatie
Op school
Niveau
groep 6, 7, 8, voortgezet onderwijs(1;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 1 deelnemers
Type
Lesprogramma Project(week) Les(sen) op maat
Werkvorm
Receptief
Periode
Vanaf 01-09-2022 tot 14-07-2023

Inhoud

Welk gebouw kun je (bijna) overal in Breda zien? Wat geeft Bredanaars een gevoel van veiligheid? Wat is het door de eeuwen heen het belangrijkste gebouw van de stad? Wat is het enige gebouw dat bezongen wordt in ons eigen Bredaas volkslied? We hebben het natuurlijk over de Grote Kerk. In deze lessenserie krijg je antwoord op al je vragen en meer. Want zeg nou zelf: Iedere Bredanaar is toch trots op z'n stad?

Wanneer je terugkomt van vakantie en je ziet de Grote Kerk, weet je dat je thuis bent. Voor veel Bredanaars is dit gevoel al eeuwenlang hetzelfde. Maar de kerk is méér dan dat. Want waarom is zo'n oud gebouw nog steeds 'van de tijd' en waar komt de muziek vandaan die je vaak hoort als je op de Grote Markt loopt? In deze lessenserie krijg je antwoord op al deze vragen en meer.

Er zijn acht verschillende aspecten die belicht worden in de lessen. De lessen zijn onafhankelijk van elkaar te maken en kunnen individueel, in tweetallen of klassikaal behandeld worden. Ze zijn ideaal om in te zetten als onderdeel van de weektaak, als 'klaar-werk' of als onderdeel van het aanbod cultuur, burgerschap of geschiedenis. De lessen zijn gemaakt door Bredase basisschoolleerkrachten, dus ze zitten goed doordacht in elkaar en vragen minimale voorbereiding.

De acht lessen gaan over:

-      De Beeldenstorm

-      De bouw van de Grote kerk

-      De Prinsenkapel

-      De Toren van de Grote Kerk

-      Gilden

-     Het ritme van de stad

-      Van voorslag naar carillon

-      Veiligheid in de stad

Aanvulling: In overleg met de aanbiedende erfgoed verenigingen en de stadsgidsen zijn excursies mogelijk. Denk bv aan een bezoek aan de Prinsenkapel in de Grote Kerk . Voor leerlingen vanaf 12 jaar is een torenbeklimming mogelijk..

 

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

Leerlingen verwerven kennis over en krijgen waardering voor aspecten van lokaal  (cultureel) erfgoed. Ze leren zich middels historisch redeneren te verhouden tot de historie van de stad,waardoor zij leren ook beter te reflecteren.. 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Download de betreffende lesbrief via de URL. https://www.engelbrechtvannassaubreda.nl/erfgoed-en-onderwijs-breda 

Voorbereiding ongeveer 15 minuten: afhankelijk van de les en de aanwezige voorkennis.

 

 

Uitvoering door:

eigen leerkracht

Tijdsinvestering:

Voorbereiding: 15 minuten

Uitvoering: Ongeveer 30 minuten per leskaart.

Nabespreking indien gewenst en noodzakelijk.

Benodigdheden:

Chromebook/tablet/laptop, pen of potlood en papier (afhankelijk van de kaart)

Instructie voor de leerkracht
Instructie voor leerkrachten (download)

Kosten

Kosten
Gratis
Bijpassend aanbod: