Home > Aanbod > De geschiedenis van mijn straat

De geschiedenis van mijn straat

Gegeven door: Nieuwe Veste

Activiteit

Discipline
erfgoed, multidisciplinair
Kerndoelen
Kerndoel 56: Cultureel erfgoed
Werkvorm
Het onderzoekstraject is opgezet volgens de BIG6

De BIG6 is een model voor het aanleren en beoordelen van informatievaardigheden en kan goed worden toegepast op historisch onderzoek.

 

Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Onbeperkt
Type
Lesprogramma Digitale les(sen)
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 02-05-2022 tot 01-07-2023

Inhoud

Haal je geschiedenislessen uit de klas met De geschiedenis van mijn straat! Tijdens dit project onderzoeken je leerlingen in tweetallen zelfstandig de geschiedenis van een zelfgekozen straat of monument. 

Het project is een samenwerking van Nieuwe Veste, Stadsarchief en school. 

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

4 Leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.

5 Leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.

33 Leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten. 

36 Leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij rexpectvol met kritiek om te gaan

• 38 Leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen. 

40 Leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen en antwoorden te vinden op vragen, en leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken. 

41 Leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden.

39 Leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten te presenteren.

 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Opstartles geven, leerlingen begeleiden en stimuleren.

De bibliotheek kan een opstartles verzorgen. 

 

Uitvoering door:

de docent

Tijdsinvestering:

Opstartles van 20 minuten, 1x per week volgen hoe het gaat en het werkstuk beoordelen.

Benodigdheden:

De bibliotheek heeft informatiebronnen klaargezet voor de leerlingen en de docent.

 

Kosten

Bijpassend aanbod: