Home > Aanbod > Workshop Gettoknowyou

Workshop Gettoknowyou

Gegeven door: Zuidelijktoneel

Activiteit

Discipline
theater
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 8 deelnemers Max. 22 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 3 begeleiders
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 03-09-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

In de workshop Gettoknowyou staat kennismaken centraal. De workshop is uitermate geschikt voor nieuwe groepen én ook een aanleiding om nog maar eens de vraag te stellen; wie ben ik en wie is de ander.

Het is een kennismaking met theater en met elkaar

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Fijn als de docent op de website heeft gekeken en een beeld heeft wat Het zuidelijk toneel doet.

Uitvoering door:

Theaterdocent van Het Zuidelijk Toneel

Tijdsinvestering:

90 minuten

Benodigdheden:

Een lokaal zonder tafels en stoelen, de workshop kan ook bij Het Zuidelijk Toneel of elders worden gegeven

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 150,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 150,00 per activiteit 150,00
        
 

Een school buiten Brabant betaald  €175,00