Home > Aanbod > Workshop Onlythelonely

Workshop Onlythelonely

Gegeven door: Zuidelijktoneel

Activiteit

Discipline
theater, kunst & technologie, multidisciplinair
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 8 deelnemers Max. 22 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 3 begeleiders
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 05-09-2022 tot 14-07-2023

Inhoud

Wat is het verschil tussen eenzaamheid en alleen zijn? Is het hetzelfde of zijn het twee verschillende dingen zijn? In de workshop Onlythelonely gaan we aan de slag met het thema eenzaamheid. 
Met tools uit verschillende disciplines zoals theater, video en beeldende kunst duiken we in het diepe. Onlythelonely is een workshop die gaat over menselijk gedrag, gevoelens, de wereld waarin we leven en waarin individualisme onverlet een grote rol speelt. Eenzaamheid heeft niet één gezicht. Het proeft, ruikt, voelt en beweegt voor iedereen anders en laat overal een eigen stempel achter. Deze stempels onderzoeken we op theatrale wijze in de interactieve workshop welke Onlytheonely is.

Grote compagnons bij Onlythelonely zijn de mobiele telefoon & social media, welke bij dit thema uiteraard niet mogen ontbreken.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Kijk op de website wat HZT nog meer doet, zo krijg je een beeld hoe we werken rondom theater en bepaalde thema's, Deze workshop gaat over eenzaamheid en hoe we hier mee omgaan in onze maatschappij.

Uitvoering door:

Theaterdocent van Het zuidelijk toneel

Tijdsinvestering:

90 minuten

Benodigdheden:

Een ruim lokaal

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 150,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 150,00 per activiteit
        
 

Buiten Brabant rekenen we €175,00 en reiskosten