Home > Aanbod > Workshop Sweetest Taboo

Workshop Sweetest Taboo

Gegeven door: Zuidelijktoneel

Activiteit

Discipline
theater
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 49: De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren
Kerndoel VO 50: De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 8 deelnemers Max. 22 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 3 begeleiders
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 03-09-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Deze workshops gaat over taboes, Wat zijn voor jou taboes? En wat zijn de taboes in onze maatschappij? Is het cultuurafhankelijk? We gaan gesprek over het thema en geven hier samen vorm aan. Denk aan gelovig zijn, slut-shaming of bijvoorbeeld liegen.
De workshop waarin we los van oordelen en in een safe-space het begrip ‘taboes’ stukje voor stukje gaan ontleden. Als onderzoekers in een laboratorium gaan we in Sweetest Taboe aan het werk op zoek naar antwoorden. Al pratend, kijken, knippend, bewegend en plakkend formuleren we antwoorden en komen we tot nieuwe inzichten. Sweetest Taboo wordt afgesloten met theatrale conceptpresentaties.

Uitvoering door:

Theaterdocent van Het Zuidelijk Toneel

Tijdsinvestering:

90 minuten

Benodigdheden:

Een ruim lokaal

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 150,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 150,00 per activiteit
        
 

Scholen buiten Brabant betalen €175,00 excl reiskosten