Home > Aanbod > Workshop Pitch, Play, Present

Workshop Pitch, Play, Present

Gegeven door: Zuidelijktoneel

Activiteit

Discipline
beeldcultuur, theater
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 49: De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren
Kerndoel VO 50: De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 8 deelnemers Max. 22 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 3 begeleiders
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 03-09-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Onder het motto wees 'jezelf, er zijn al zoveel anderen' werken we aan, jawel, presenteren. We leren vooroordelen weg te nemen bij anderen, hoe je voor een groep kunt staan en er is aandacht voor houding en stemgebruik. Ook is er veel aandacht voor het krijgen en geven van feedback. Met zelfvertrouwen en eigenheid spreken voor een groep staat centraal en ook het vergroten van kennis over de eigen verbale en non-verbale communicatie wordt niet overgeslagen.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Kijk op www.HZT.nl om een beeld te krijgen wat we doen en welke voorstellingen we maken.

Uitvoering door:

theaterdocent van Het Zuidelijk Toneel

Tijdsinvestering:

90 minuten

Benodigdheden:

Een ruim lokaal

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 150,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 150,00 per activiteit
        
 

Scholen buiten Brabant betalen € 175,00 excl reiskosten