Home > Aanbod > Workshop #philosophy

Workshop #philosophy

Gegeven door: Zuidelijktoneel

Activiteit

Discipline
theater, literatuur
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 50: De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 8 deelnemers Max. 22 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 3 begeleiders
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 04-09-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Marx, Socrates, Spinoza en hoe heet die ene van ‘het doel heiligt de middelen’ ook alweer? Oja! Machiavelli! Filosofie inspireert, geeft ruimte tot gesprek en de filosofen van toen zijn nog altijd ‘hot.'

In de workshop #Philosophy verbinden we hedendaagse vraagstukken op theatrale wijze aan het gedachtengoed van oude wijsgeren. De workshop is geschikt voor deelnemers die binnen het onderwijs met filosofisch materiaal bezig zijn maar ook voor diegene die hun eerste stappen willen zetten op dat gebied. Door onze theaterdocenten wordt in #Philosophy gewerkt rondom diverse filosofische begrippen, gedachtengoed en wereldbeelden, worden de basisprincipes van spel, stem, houding en expressie onderzocht en wordt er uiteraard gedebatteerd en gefilosofeerd like there is no tomorrow.

Uitvoering door:

Theaterdocent van Het Zuidelijk Toneel

Tijdsinvestering:

120 minuten; indien dit niet mogelijk is, bestaat er een korte (90 minuten) versie van deze workshop. 

Benodigdheden:

Een ruim lokaal

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 150,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 150,00 per activiteit
        
 

Scholen uiten brabant betalen € 175,00 excl reiskosten