Home > Aanbod > Workshop LiveLijfLife

Workshop LiveLijfLife

Gegeven door: Zuidelijktoneel

Activiteit

Discipline
theater, multidisciplinair
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 8 deelnemers Max. 22 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 3 begeleiders
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 03-09-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Je lichaam gebruiken als uitgangspunt om te spelen? Dat onderzoeken we in de workshop LiveLijfLifeWe verbinden ruimtegebruik, beweging, snelheid en tempi en geven verhalen vorm door middel van lichaamstaal en fysieke interpretatie. De workshop eindigt met een korte presentatie in de groep en is een uitkomst voor bewegers, movers en shakers die liever hun lijf laten spreken dan (alleen) met tekst aan de slag gaan.

Uitvoering door:

Theaterdocent van Het Zuidelijk Toneel

Tijdsinvestering:

90 minuten

Benodigdheden:

Een ruim lokaal of gymzaal

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 150,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 150,00 per activiteit
        
 

scholen buiten Brabant betalen €175,00 excl reiskosten