Home > Aanbod > Workshop I´ve got the power

Workshop I´ve got the power

Gegeven door: Zuidelijktoneel

Activiteit

Discipline
theater, multidisciplinair
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 8 deelnemers Max. 22 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 3 begeleiders
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 03-09-2023 tot 05-07-2023

Inhoud

Wat Kanye West, Othello, Banksy en Silvio Berlusconi met elkaar gemeen hebben? You’ve guessed it; they’ve got the power.

Macht

Macht - een thema van alle tijden en een inspiratiebron voor veel kunstenaars - is het thema van deze interactieve, zinnenprikkelende en energieke workshop. De workshop is prima geschikt voor iedereen zonder theaterervaring, maar natuurlijk ook voor podiumbeesten in de dop. Door onze theaterdocenten wordt tijdens I’ve got the power gewerkt rondom de begrippen macht en onmacht, worden de basisprincipes van spel, stem, houding en expressie onderzocht en worden tools om aan overtuigingskracht te winnen aangereikt. 

Uitvoering door:

Theaterdocent van Het Zuidelijk Toneel

Tijdsinvestering:

90 minuten

Benodigdheden:

Een ruim lokaal

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 150,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 150,00 per activiteit
        
 

Scholen buiten brabant betalen €175,00 excl reiskosten