Home > Aanbod > Mediakunst: Een ´´niet-zo-stilleven´´

Mediakunst: Een ´´niet-zo-stilleven´´

Gegeven door: Ira

Activiteit

Discipline
beeldcultuur, beeldende vorming, kunst & technologie
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Op school
Niveau
groep 5, 6, 7, 8
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 8 deelnemers Max. 35 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 1 begeleiders
Type
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 31-07-2023 tot 31-07-2024

Inhoud

Laatst, toen ik in een museum voor een prachtig geschilderd stilleven stond, bedacht ik mij hoe anders de wereld was voor de kunstenaar, die dat werk meer dan 300 jaar geleden had geschilderd. De wereld ziet er nu heel anders uit. Veel minder stil. Ik stelde me de fruitschaal voor, vol met de bewegende beelden van nu. Hoe zou een hedendaags ''niet-zo-stilleven'' eruit zien? 

In een dag komen er talloze bewegende beelden langs. Van TikToks, tot videoboodschappen van vrienden en famillie, tot nieuwsberichten, alles vraagt om onze aandacht. Hoe kijken we daar nou naar? Mediakunstenaars onderzoeken dit thema regelmatig, en van deze onderzoeksmethode kunnen wij gebruik maken om onze bewegende beelden beter te kunnen analyseren, verwerken en iets heel nieuws mee doen: een mediakunstwerk maken! 

In deze lessenserie gaan leerlingen in samenwerking met mij een mediakunstwerk maken waarin we onderzoeken wat voor beelden leerlingen te zien krijgen op dagelijkse basis. Het project bestaat uit een drietal lessen, waarbij er vanuit de belevingswereld van de leerlingen gekeken wordt naar bewegende beelden en onderzoeken we wat bewegende beelden doen met ons. Hierna gaan we zelf aan de slag, en vanuit onze bevindingen maken we zelf een mediakunstwerk. 

Toelichting competenties en kerndoelen:

De lessen hebben gezamelijk het volgende leerdoel: De leerlingen maken kennis met mediakunst en ontwikkelen tijdens het maken van een eigen werk bewustwording over de dagelijkse stroom van bewegende beelden. In deze activiteiten staat onderzoekend leren centraal. Bij het beschouwen van bewegend beeld maken we gebruik van de Visual Thinking Strategies (VTS-Methode).

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De leerkracht is aanwezig tijdens de lessen en ondersteund waar nodig de gastdocent bij de begeleiding van de leerlingen. 

Uitvoering door:

Gastdocent

Tijdsinvestering:

Deze lessenserie bestaat uit een drietal lessen, van 60 minuten. De leerkracht hoeft niets voor te bereiden met de leerlingen. De lessen zijn als volgt opgedeeld:

  • Les 1 (60 minuten) -  Een introductieles met daarin uitleg over de bewegende-beeldenstorm die mensen tegenwoordig langs kunnen zien komen. Na aanleiding van een selectie aan beelden, gevonden op internet, TV en andere bronnen van bewegende beelden, bespreken we wat we zien en wat het met ons doet, n.a.v. de visual thinking strategies. Hierna volgt uitleg over mediakunst, en hoe mediakunstenaars deze bewegende beelden inzetten om kunst te maken. De les wordt afgesloten met de planning van de lessen die gaan volgen.
  • Les 2 (60 minuten) - Nu gaan we aan de slag met een gezamenlijk mediakunstwerk, namelijk een ‘’Niet-zo-stil-leven’’. De leerlingen krijgen uitleg over Padlet, en hoe ze op een gezamenlijk padlet dingen kunnen verzamelen. Hierna gaan ze zelf opzoek naar video’s die leuk, bijzonder, vervelend of over het algemeen prikkelend vinden. Ze gaan per leerling drie bewegende beelden selecteren. Een ervan moet ze blij maken, een ervan moet ze afleiden en een ervan moet ze tot rust brengen. 
  • Les 3 (60 minuten) - De docent neemt het gemonteerde kunstwerk mee. In de laatste les gaan de leerlingen zelf geluiden en gedachtes opnemen om bij het kunstwerk te laten klinken. Hierna volgt er een afronding, en eventuele presentatie van het kunstwerk! 
Benodigdheden:

De leerlingen moeten beschikken over een tablet of iPad waarmee ze op het internet kunnen. Ook is er een digibord nodig in het lokaal. 

Kosten

Kosten
€ 425,00 per activiteit en evt. andere kortingen (richtprijs, zie kostentoelichting)

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 425,00 per activiteit
   V     
 

Deze kosten betreffen het voorbereiden en het uitvoeren van de drie gastlessen, evenals de nabewerking en het verwerken van het videokunstwerk van de leerlingen. 

 
Bij 2 of meer activiteiten op dezelfde datum 50.00 korting op iedere volgende activiteit

Ben je al bekend met:
Foto bij Workshop Soundscape op thema

Workshop Soundscape op thema

Tightest Studio

Groep 6 - VO

Niveau

Clinic/workshop

Werkvorm

Foto bij Media Juf Ira - Traject op maat

Media Juf Ira - Traject op maat

Ira

Groep 1 - 8

Niveau

Clinic/workshop

Werkvorm