Home > Aanbod > Het huis met de 17 kamers

Het huis met de 17 kamers

Gegeven door: De Vlinderfabriek

Activiteit

Discipline
theater
Vermogen
creëren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Locatie
Op school
Niveau
groep 5, 6, 7, 8
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 15 deelnemers Max. 30 deelnemers , min. 1 begeleiders
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 11-09-2023 tot 19-04-2024

Inhoud

Stel dat je je eigen kamer kon ontwerpen en alles was mogelijk. Hoe zou je droomkamer er dan uit zien? En wat zou je er kunnen doen? Met fantasie en verbeeldingskracht stappen we in deze kamer en spelen de zelfbedachte avonturen uit op de spelvloer.

In de workshop ‘Het huis met de 17 kamers’ leren leerlingen een idee te vertalen naar de spelvloer en ervaren zij hoe je een idee tot leven brengt in een zelfbedachte scene. Een workshop waar samen verzinnen en samen spelen centraal staat.

‘Het huis met de 17 kamers’ sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek en is geschikt voor de Gouden weken. Naast een workshop is het mogelijk om een lessenreeks aan te vragen.

Toelichting competenties en kerndoelen:

Door de verschillende (coöperatieve) werkvormen leren de leerlingen beter samenwerken. En omdat er een beroep wordt gedaan op creatieve kwaliteiten krijgen de leerlingen de kans eigen talenten en die van anderen te ontdekken.

‘Het huis met de 17 kamers’ is door de Vlinderfabriek ontwikkeld voor de Kinderboekenweek en de Gouden weken, maar kan ook later in het schooljaar worden geboekt.

 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Voorafgaand aan de workshop bespreekt de leerkracht met de groep de randvoorwaarden die horen bij een workshop. Welk gedrag wordt er verwacht, welke afspraken zijn er als het niet gaat? Het inhoudelijke deel wordt uiteraard door de vakdocenten/acteurs van de Vlinderfabriek uitgelegd.
Voorafgaand aan de workshop maakt de leerkracht ruimte voor toiletbezoek van de groep, zodat dit zo min mogelijk gebeurt tijdens de workshop. De leerkracht geeft bijzonderheden over de groep voor aanvang van de workshop door aan de docenten die de workshop geven.
Tijdens de workshop blijft de leerkracht actief betrokken bij de groep.

Uitvoering door:

2 docenten van de Vlinderfabriek

Tijdsinvestering:

De workshop durt 60 minuten.

Benodigdheden:

Een lege speelzaal.

Kosten

Kosten
€ 150,00 per activiteit en evt. andere kortingen (richtprijs, zie kostentoelichting)

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 150,00 per activiteit
   V     
 

Bij het afnemen van meer dan 2 workshops per dag geven wij een korting per workshop. De staffelkorting geldt ook indien er sprake is van een combinatie met andere Vlinderfabriek workshops.
De workshopprijs is inclusief reis- & administratiekosten en 0% BTW.

Heeft u interesse in meerdere workshops voor verschillende groepen vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

 
Bij 3 of meer activiteiten op dezelfde datum 10.00 korting op iedere volgende activiteit, bij 4 of meer activiteiten 15.00 korting.

Ben je al bekend met:
Foto bij Nachtreis - Sahand Sahebdivani

Nachtreis - Sahand Sahebdivani

Het Verteltheater

Groep 5 - 8

Niveau

Voorstelling

Werkvorm