Home > Aanbod > From Scrip to Screen!

From Scrip to Screen!

Gegeven door: Filmhuis Breda

Activiteit

Discipline
beeldcultuur, multidisciplinair
Vermogen
creëren
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 49: De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren
Kerndoel VO 50: De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Filmhuis Breda
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 15 deelnemers Max. 36 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 3 begeleiders
Type
Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 01-09-2023 tot 30-07-2023

Inhoud

Worden jouw leerlingen filmmakers in één dag? Tijdens de workshop ''From script to Screen'' kan dat. Deze workshop bestaat uit een voorbereidende les, een optionele verwerkingsles en een dagdeel in het Filmhuis zelf.

Op deze dag, bij de inspirerende nieuwe locatie van het Filmhuis Breda, leren de leerlingen in de eerste 1,5 uur een scenario te schrijven/een storyboard te maken. Tijdens een tweede 1,5 uur zetten leerlingen hun scenario of storyboard om in een film (een documentaire, een fictiefilm of een animatiefilm). Deze workshops vinden binnen hetzelfde dagdeel plaats en we organiseren een pauze tussen de twee workshops in. Tijdens de workshops gaan leerlingen in kleine groepjes aan de slag. Aan het einde van de workshop worden de korte films op groot scherm vertoond en kunnen de leerlingen elkaars werk zien. De video’s worden later nog nabewerkt en worden dan nagestuurd of (in geval van verwerkingsles) gebracht naar de school.

Toelichting competenties en kerndoelen:

Leerlingen leren hun eigen creatieve ideeën over een zelfgekozen thema om te zetten in een film. De eindproducten worden door de hele klas bekeken.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Voorafgaand aan de duoworkshop op locatie behandeld de leerkracht in de klas een voorbereidende les, om zo de leerlingen vertrouwd te maken met het genre en het thema waarvoor gekozen is. Voorafgaand geeft de leerkracht het gekozen genre en onderwerp door aan de aanbieder en blijft deze het aanspreekpunt op locatie.

Uitvoering door:

Educator via Filmhuis Breda

Tijdsinvestering:

1 uur in de klas, een dagdeel op locatie en eventueel nog 1 uur in de klas ter nabespreking

Aanvullende informatie
Instructie voor leerkrachten (link)

Kosten

Kosten
€ 500,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 500,00 per activiteit
        
  

Ben je al bekend met:
Foto bij Verhalenjagers - documentaire maken!

Verhalenjagers - documentaire maken!

Ira

Groep VO

Niveau

Lesprogramma

Werkvorm

Foto bij The One Minutes - Meerdere klassen

The One Minutes - Meerdere klassen

Filmhuis Breda

Groep VO

Niveau

Clinic/workshop

Werkvorm