Home > Aanbod > Diverse VO DesignChallenges

Diverse VO DesignChallenges

Gegeven door: Designweek@school

Activiteit

Discipline
kunst & technologie, multidisciplinair
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 49: De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;)
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 6 deelnemers Max. 28 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 3 begeleiders
Type
Lesprogramma Clinic/workshop Project(week)
Werkvorm
Actief
Periode
Periode nog niet bekend

Inhoud

DesignWeek@School biedt verschillende DesignChallenges op het snijvlak van kunst & technologie, waarbij leerlingen ook nog ontdekken dat ze zelf hun bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. De DesignChallenges zijn namelijk ontworpen rondom een Sustainable Development Goal. Leerlingen gebruiken de creatieve Design Thinking methode, om zo stap voor stap tot vernieuwende, beeldende oplossingen te komen voor complexe problemen. Ze maken daarbij gebruik van nieuwe technologie.

Een aantal voorbeelden waar je uit kunt kiezen:

- Boost biodiversiteit: leerlingen leren waardoor het slecht gaat met de biodiversiteit en bedenken én ontwerpen oplossingen om de biodiversiteit rondom hun eigen school of in hun eigen woonomgeving een boost te geven.

- Stad van de Toekomst: leerlingen ontwerpen de duurzame stad van de toekomst: een stad waar alle mensen gezond en gelukkig kunnen leven, nu én in de toekomst.

- School van de Toekomst: leerlingen denken na over het onderwijs van de toekomst. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw school toekomstbestendig vorm wordt gegeven, óf hoe zorg je ervoor dat alle jongens en meisjes, overal op de wereld, toegang hebben tot kwalitatief, boeiend, creatief en toekomstgericht onderwijs? 

- Stop klimaatverandering!: leerlingen leren wat belangrijke oorzaken zijn voor klimaatverandering en bedenken zelf oplossingen om klimaatverandering te stoppen.

- Stop voedselverspilling!: leerlingen bedenken concrete, creatieve oplossingen om voedselverspilling te voorkomen en anderen hierbij te betrekken.

Design Thinking
Met onze online educatieve design game doorlopen  leerlingen de stappen van het deesign thinking proces om zo tot hun eigen oplossingen te komen. De uitdaging is om daarbij zo creatief mogelijk te zijn, en dit uiteindelijk ook visueel vorm te geven!

Technologie & kunst
Leerlingen maken van hun oplossingen een creatief prototype die per challenge kunnen verschillen. Voorbeelden zijn het maken van een maquette, app, website, robot of 2D (scratch) of 3D (CoSpaces) game. Voor de eindpresentatie maakt elk team een kunstzinnig product, zoal een Storyboard, StopMotion of greenscreenvideo.

Leerjaren en meer informatie
Een aantal challenges is geschikt voor leerjaar 1 en 2, andere zijn ook geschikt voor leerjaar 3. Op designweekatschool.nl/challenges vind je meer informatie.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De docent wordt ondersteund door de beknopte stap-voor-stap leerkrachtenhandleiding en onze online educatieve game.

Tijdsinvestering:

10-14 uur

Benodigdheden:

Dit verschilt per challenge. Voorbeelden van veelvoorkomende benodigdheden: chromebook/laptop en/of tablet, internet.

Kosten

Kosten
€ 395,00 per activiteit en evt. andere kortingen (richtprijs, zie kostentoelichting)

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 395,00 per activiteit
   V     
 

Binnen de regio Breda rekenen wij geen reiskosten.

 
Bij 2 of meer activiteiten op dezelfde datum 300.00 korting op iedere volgende activiteit