Home > Aanbod > Tours en workshops STRP Festival 2024

Tours en workshops STRP Festival 2024

Activiteit

Discipline
beeldcultuur, beeldende vorming, kunst & technologie, multidisciplinair
Vermogen
analyseren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Locatie
Eindhoven
Niveau
groep 6, 7, 8, buitenschoolse opvang(10-12;), SBO, SO (SO Cluster 4;VSO Cluster 4;EMB leerlingen;Zorggroepen;Structuurgroepen;), voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 15 deelnemers , min. 1 begeleiders
Type
Excursie/rondleiding Clinic/workshop
Werkvorm
Receptief
Periode
Vanaf 10-04-2024 tot 12-04-2024

Inhoud

Tijdens STRP Festival 2024 duiken we samen met leerlingen in het thema A Matter of Freedom.

 

Nederlanders leven nu in een democratie, we kunnen gaan en staan waar we willen en eigen keuzes kunnen maken. Maar betekent dat ook dat wij echt vrij zijn? En is vrijheid eigenlijk wel gratis? Gaat jouw vrijheid niet ten koste van iets of iemand anders? En gaat vrijheid niet gepaard met een grote verantwoordelijkheid? En hoe vrij zijn we eigenlijk echt, als we geketend zijn aan ons werk en niet zonder technologie kunnen? Kan diezelfde technologie die ons in haar greep houdt, ons misschien ook helpen bevrijden?

Een tour neemt leerlingen mee langs kunstwerken die deze vragen blootleggen. Met veel interactie gaan we samen op onderzoek uit.

STRP Festival vindt jaarlijks plaats op verschillende locaties in de binnenstad van Eindhoven. De tours voor het onderwijs worden georganiseerd op 10, 11 en 12 april 2024.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

voorbereiding en reflectie door de leerkracht a.d.h.v. begeleidende lesbrief

Uitvoering door:

STRP rondleiders en workshopdocenten

Tijdsinvestering:

70-140 minuten + voorbereiding en reflectie door de leerkracht a.d.h.v. begeleidende lesbrief

Benodigdheden:

Geen

Kosten