Home > Aanbod > De Ontmoeting met een ex-gedetineerde

De Ontmoeting met een ex-gedetineerde

Gegeven door: Stormkamer

Activiteit

Discipline
theater
Vermogen
analyseren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel VO 50: De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen
Kerndoel VO 51: De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
theater
Niveau
voortgezet onderwijs(3;4;VMBO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 60 deelnemers Max. 100 deelnemers
Type
Voorstelling
Werkvorm
Receptief
Periode
Vanaf 01-01-2024 tot 31-03-2024

Inhoud

Tijdens deze voorstelling ontmoeten de leerlingen Dave, en ex gedetineerde. Na 25 jaar verslaving, zware criminaliteit in de Brabantse drugswereld en 31 kansen heeft Dave het rechte pad gekozen. Dave is geen acteur maar een man die na een onstuimig leven in de gevangenis belandde en na een lang herstel nu een leven heeft opgebouwd als vader.

De ontmoeting met Dave is een deels geïmproviseerd theaterstuk. Het verhaal van Dave staat centraal. De leerlingen worden geconfronteerd met vooroordelen over ex gedetineerden en worden uitgedaagd om met Dave een gesprek aan te gaan: over groepsdruk, hulp durven vragen en de (al dan niet bewuste) keuze voor de criminaliteit en wat dat je kost. Voorafgaand is er een workshop mogelijk rondom de thema’s vooroordelen en groepsdruk. Na afloop van de voorstelling reflecteren de leerlingen op wat zij gezien hebben. 

Toelichting competenties en kerndoelen:

De voorstelling is een zorgvuldig samengestelde voorstelling, waar het verhaal van Dave centraal staat. En dient als manier om het onderwerp criminaliteit op een open manier te bespreken. Via een facebookchat worden de leerlingen in de mogelijkheid gesteld Dave alles te vragen. We werken toe naar een collectief gesprek, geleid door regisseur Hanna en Dave over hulp durven vragen en groepsdruk.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Een (telefonisch) gesprek met Stormkamer over klas. Een voorbereidende les uitvoeren, gemaakt door Stormkamer, om de leerlingen voor te bereiden op thema. Aanwezigheid bij de voorstelling. En achteraf, eventueel met iemand van Stormkamer, een reflecterende les (gemaakt door Stormkamer).

Uitvoering door:

Stormkamer

Tijdsinvestering:

1,5 vooraf.

1 uur achteraf.

Benodigdheden:

Theater in de buurt. 

Kosten

Kosten
Nader te bepalen