Home > Aanbod > Maquetteworkshop

Maquetteworkshop

Gegeven door: Architectuurlessen

Activiteit

Discipline
beeldende vorming, kunst & technologie
Vermogen
creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 49: De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Max. 32 deelnemers
Type
Lesprogramma Clinic/workshop
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 28-08-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Voor een architect is de maquette een onmisbaar gereedschap. Een goede maquette maakt ruimtelijke ideeën inzichtelijk en tastbaar. Het zijn als het ware prototypes waarmee een architect een ontwerp bespreekbaar kan maken. Maar hoe zorg je ervoor dat deze ideeën goed overkomen? En hoe kan je de belangrijkste onderdelen laten opvallen? Tijdens deze workshop introduceren we stapsgewijs verschillende technieken en inzichten voor het maken van een maquette. Met behulp van een kleine ontwerpopgave passen leerlingen deze vaardigheden direct toe. Zo ervaren ze hoe je eigen ideeën kunt visualiseren en presenteren.

De opdracht

Leerlingen worden uitgedaagd om een cabin in de natuur te ontwerpen. Welke vorm krijgt de kleine verblijfsruimte, hoe kom je binnen en waarheen richt het uitzicht? Maaktechnieken zoals snijden, rillen, nieten en tapen zetten ze na een startoefening in om snelle prototypes in schaal 1:100 te maken. 

Maar waar komt het ontwerp te staan? Leerlingen maken zelf het omliggende landschap, op een grondplaat van 21x21cm. Hoe verbeeld je een heuvel, water of een boom? Hiervoor stimuleren we het loskomen van conventies. Een maquette hoeft namelijk geen natuurgetrouw beeld te geven. 

Het zelfgemaakte landschap dient vervolgens als aanleiding om samen te kunnen beoordelen welke prototype het beste voldoet. Ze werken hun conclusies uit in een presentatiemaquette (schaal 1:50) waarbij ze experimenteren met verschillende maquette materialen. Hoe komen hun bijzondere ideeën het beste tot hun recht? En hoe verbeeld je slim op schaal verschillende gebouwonderdelen?

De leerdoelen

-       maakvaardigheden voor het maken van maquettes
-       varianten maken met spuugmaquettes
-       verbeelden van ruimtelijke ideeën in een studiemaquette
-       maquettes inzetten tijdens een onderzoekend ontwerpproces
-       werken op verschillende schalen
-       werken met verschillende maquettematerialen
-       een presentatiemaquette maken

Het lesmateriaal

-       ruime set aan karton en “speciale” maquettematerialen
-       grondplaten
-       diverse gereedschappen
-       schaalfiguren (schaal 1:100 en 1:50)

Doelgroep

Dit project is geschikt voor de onder- en bovenbouw van het vmbo, havo en vwo, met verschillende lesplannen voor verschillende leerbehoeftes. Wij maken graag een lesplan op maat bij een speciale context waarin het project mag worden verzorgd.

Duur

Om de workshop te verzorgen is ongeveer 2,5 uur nodig. Deze kunnen we verzorgen op één moment of verspreid over meerdere lesmomenten. Daarnaast denken we graag mee bij een uitgebreidere of juist compactere vraag. 

Deze workshop is goed in te zetten als voorbereiding of aanvulling op een eigen project.

Benodigdheden:

Een digibord of beamer voor de presentatie. Verder verzorgen wij alle benodigde materialen en gereedschappen.

Kosten

Kosten
€ 4,00 per leerling en € 350,00 per activiteit excl. reiskosten à € 35,00

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 350,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 4,00 per leerling
Reiskosten € 35,00 per dag
Excl. vervoerskosten    V 
        
 

Meerdere klassen/workshops tegelijkertijd mogelijk