Home > Aanbod > Bouwen met bamboe

Bouwen met bamboe

Gegeven door: Architectuurlessen

Activiteit

Discipline
beeldende vorming, kunst & technologie, multidisciplinair
Vermogen
analyseren, creëren
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Max. 32 deelnemers
Type
Lesprogramma Clinic/workshop Project(week)
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 19-08-2024 tot 04-07-2025

Inhoud

Ontdek de schoonheid van geometrie. Architecten ontwerpen niet alleen mooie ruimtes, maar denken ook na over de stabiliteit en stevigheid van hun bouwwerken. Soms komen die verrassend mooi samen: constructies die nodig zijn om bouwwerken stabiel te laten staan, kunnen prachtig zijn vormgegeven.
 

De opdracht

Tijdens dit project ontwerpen en bouwen leerlingen kunstwerken van buitengewone grootte én verzinnen ze fantasierijke vormen die de zwaartekracht tarten. Leerlingen worden onder leiding van een architect uitgedaagd om vormen te onderzoeken én ruimtelijke figuren te combineren tot een groot kunstwerk. Ze worden geprikkeld om out-of-the-box te denken en hun ruimtelijk inzicht wordt op de proef gesteld. Bovendien zullen ze goed moeten samenwerken om het ontwerp in het groot te realiseren.

Tijdens een volledige projectdag nemen we de leerlingen in een aantal stappen mee in het ontwerpen van hun constructieve kunstwerk. Een magnetisch ontwerpsysteem help de leerlingen bij het onderzoeken van verschillende geometrische vormen en het opbouwen van platte vormen naar 3D-bouwblokken. Als ze dit onder de knie hebben zadelen we ze op met een ontwerpopdracht. Daarvoor maken de leerlingen met de bouwblokken een compositie passend bij hun concept. Een aantal ontwerpen uit de klas worden vervolgens buiten in het groot met bamboe en elastiek uitgevoerd.
 

De leerdoelen

-   een constructief kunstwerk ontwerpen
-   experimenteren met complexe vormen
-   de relatie onderzoeken tussen vorm en zeggingskracht van een beeldend werk
-   een eigen mening vormen over een beeldend werk, vergelijken met de visie van anderen en eventueel bijstellen
-   samenwerken in zowel de ontwikkeling van ideeën als in de uitvoering daarvan
 

Het lesmateriaal

-       bamboe stokken en elastieken
-       magnetisch bouwsysteem
-       ontwerpoefening voor het maken van varianten
 

Doelgroep

Dit project is geschikt voor de onder- en bovenbouw van het vmbo, havo en vwo, met verschillende lesplannen voor verschillende leerbehoeftes. Wij maken graag een lesplan op maat bij een afwijkende duur of speciale context waarin het project mag worden verzorgd.
 

Duur

Om het totale project te verzorgen is ongeveer 4,5 uur nodig. Dit kan bijvoorbeeld op één projectdag, of verspreid over meerdere lesmomenten. Indien meer tijd beschikbaar is, kunnen we natuurlijk meer diepgang bereiken. Maar het project is ook als losse workshop van 1,5 tot 2 uur mogelijk.


Superleuk als start van het schooljaar! 

Benodigdheden:

Een digibord of beamer voor de presentatie en een locatie om buiten te kunnen bouwen. Verder verzorgen wij alle benodigde materialen en gereedschappen.

Kosten

Kosten
€ 2,50 per leerling en € 530,00 per activiteit excl. reiskosten à € 35,00

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 530,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 2,50 per leerling
Reiskosten € 35,00 per activiteit
Excl. vervoerskosten    V 
        
 

Meerdere klassen tegelijkertijd mogelijk