Home > Aanbod > Ontwerp een organisme

Ontwerp een organisme

Activiteit

Discipline
kunst & technologie, multidisciplinair
Vermogen
creƫren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Max. 30 deelnemers , min. 1 begeleiders
Type
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 01-08-2023 tot 31-07-2024

Inhoud

Leerlingen gaan aan de slag met het onderwerp ‘evolutie’ en maken een game waarin zij hun eigen ontworpen organisme tot leven brengen. Een interactief en speels lesprogramma rondom evolutie waarin leerlingen kennismaken met de beginselen van programmeren.

Dit lesprogramma bestaat uit een les die je als leerkracht zelf uitvoert aan de hand van een lesbrief. Daarna komt maker Jan-Willem Otto in de klas voor één of twee lessen van 90 minuten.

Bij het creëren van een game zijn leerlingen betrokken bij het programmeren, ontwerpen en het uitwerken van een verhaal. Ze werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden als creatief denken en handelen, ICT-vaardigheden, computational thinking, probleemoplossend denken en handelen en samenwerken.

Deze workshop is ontwikkeld door Jan-Willem Otto in samenwerking met Nieuwe Veste, STRP Onderwijs en Het Brederocollege. Jan-Willem Otto, designer en muzikant, bouwt interactieve installaties en muziekinstrumenten waarbij de gebruiker de kunstenaar wordt. Daarnaast vindt Jan-Willem het belangrijk om educatieve programma’s te ontwerpen, waarbij je creatief leert omgaan met techniek.

Uitvoering door:

Maker Jan-Willem Otto

Tijdsinvestering:

Lesbrief 50 minuten en één of twee workshoplessen van 90 minuten

Benodigdheden:

Voor het tweede deel komt er een bijzondere gast in de klas: maker Jan-
Willem Otto! Voor deze workshop is enkel een internet verbonden apparaat
met de Chrome-webbrowser nodig. Geschikte apparaten kunnen variëren
van Chromebook, iPad en Android-tablets tot smartphones en laptops. We
zullen gebruik maken van de gratis online software beschikbaar op https://
arcade.makecode.com/

Kosten