Home > Aanbod > You and Me

You and Me

Gegeven door: DDC

Activiteit

Discipline
dans, theater, muziek
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel VO 48: De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars
Locatie
Op school
Niveau
voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 20 deelnemers Max. 90 deelnemers
Type
Voorstelling
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 01-10-2023 tot 30-04-2024

Inhoud

In You and Me leren de klasgenoten elkaar op een nieuwe manier kennen door spel, mysterie en het gebruik van je verbeeldingskracht. De klas wordt ingedeeld in groepjes van vier personen, die elk voor een personage staan, en ieder krijgt een koptelefoon. We drukken samen op PLAY en de rest gaat vanzelf. Middels een vertelster op de koptelefoon, aanstekelijke sounds en snippets, vragen en weetjes en met een paar rekwisieten, word je uitgedaagd om een stukje te onthullen van wie je bent en creëer je op spontane wijze een gedicht of poëtisch verhaal.

Ben je een leider of volger? Verlegen of juist niet? Hou je van rust of liever actie? Ben je een ochtend- of avondmens? Ben je wel eens eenzaam? Er is voor elk wat wils.

You and Me is een ‘do-it-yourself-voorstelling’ zonder publiek, een speelse ontmoeting met elkaar. 

You and Me gaat over identiteit. Wie ben je, welke rol neem je aan in de groep, hoe kijkt de ander naar je. Door middel van actieve participatie brengt het de deelnemers reflectie over zichzelf en verbinding met de anderen. Je leert op een andere manier naar jezelf en de ander kijken. Ingrediënten zijn respect voor elkaar, gebruik van fantasie, jezelf durven zijn, non-verbaal communiceren. Deelnemers worden mee­gesleept i.p.v. zich af te vragen of ze ‘het wel goed doen’.

Toelichting competenties en kerndoelen:

De deelnemende leerlingen moeten luisteren, kijken, reageren, en zelf handelen, en leren dit speels toe te passen. Ze werken aan hun identiteit, hun plek in de groep, aan zichzelf in contact met de ander, maar moeten dus ook de situatie analyseren en daarop reflecteren. Aan het slot van het evenement worden ze uitgenodigd om zelf ook iets creatiefs te doen, door een gedicht of poëtisch verhaaltje te maken.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De leerkrachten bereiden de locatie, de stoelen en spelmaterialen voor. Van hen wordt tijdens de uitvoering geen verdere inspanning of betrokkenheid verwacht. Wel is men van harte welkom om desgewenst mee te doen (zeker om eventueel het gewenste viertal te vervolledigen).

De organisatie brengt 1 of 2 begeleiders (naar gelang het aantal klassen) en alle technische materialen (hoofdtelefoons, zender, laptop).

Indien gewenst verzorgen de begeleiders een inleiding en nagesprek met de klas.

Uitvoering door:

door de leerlingen o.l.v. de begeleiders die de producent levert

Tijdsinvestering:

De duur van het evenement 45 minuten, vooraf gegaan door korte voorbereiding, en eventueel nagesprek.

Benodigdheden:

Leerlingen worden ingedeeld in groepjes van 4. Per groepje van 4 is er nodig: 4 stoelen, 4 pennen, 1 doos, 1 centimeter of rolmaat.

Voldoende grote ruimte met stroompunt (bijv. gymzaal, aula, multi­functionele zaal, eventueel buiten).

Kosten

Kosten
€ 8,00 per leerling

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 8,00 per leerling
        
 

Deze kosten zijn een indicatie, maar afhankelijk van het precieze aantal leerlingen, het al/niet combineren van meerdere klassen, of het spelen van meerdere uitvoeringen op 1 dag. Graag overleg daarover.

Minimumprijs: € 500 bij enkele klassen of € 900 bij dubbele klassen.