Home > Aanbod > Soundscape van de stad

Soundscape van de stad

Gegeven door: Tightest Studio

Activiteit

Discipline
kunst & technologie, muziek
Vermogen
analyseren, creëren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Locatie
Op school
Niveau
groep 7, 8, voortgezet onderwijs(1;2;3;4;5;6;VMBO;Havo-VWO;)
Vorm
Gericht op het regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 10 deelnemers Max. 25 deelnemers
Min. aantal
Min. 1 activiteiten/groepen per dag
Type
Clinic/workshop Leskist/lespakket Les(sen) op maat
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 01-08-2024 tot 31-07-2025

Inhoud

Leerlingen gaan aan de slag van het crieren van een eigen 'sound'.

Muziek maken is een ding maar dat maken met geheel eigen gecrieerde sounds is een tweede. In deze workshop gaan leerlingen aan de slag met zelf opgenomen geluiden (samples) die ze intergreren in een studio programma om ze daar vervolgens zo te bewerken dat je ze kan gebruiken in een liedje.

Je kan hier denken aan een schreeuw van een baby als keyboard geluid of een knal van een container als basdrum in je song. 

Deze workshop bestaat in de basis uit 2 delen waarvan het eerste deel met de vaste docent op school wordt gedaan en het tweede deel door onze workshop docent wordt gegeven.

Wanneer deze workshop aangevraagd wordt worden er documenten verzonden met alle informatie die u moet hebben om het eerste deel te kunnen doen als voorbereiding op deel 2.

Deze workshop is erg kneedbaar en kan ook bijv. gedaan worden met geluiden opnemen in de school of een andere locatie die in het thema past waarover les gegeven wordt die periode.

Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerlingen leren zichzelf uitdrukken in geluid en muziek. Hiermee communiceren ze wat ze denken of voelen. Hun interpertatie van de stad of de locatie waar de geluiden vandaan komen staat centraal.

 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De eerste les gaat over het opnemen van de geluiden. Deze les wordt door de leerkracht zelf gegeven. Ze krijgt handvaten vanuit ons om zo de leeringen te leren hoe ze goed geluiden opnemen en dit exporteren naar hun laptop/computer. Hier kan onze workshop docent vervolgens op voort borduren.

Uitvoering door:

de leerlingen zelf

Tijdsinvestering:

De workshop zelf (les 2) geven we graag in 90 minuten zodat er voldoende tijd is om een uitleg te doen en de leerlingen te laten werken. Indien er op de dag van de workshop zelf nog geen eindresultaat is kan er natuurlijk door de school nog een extra les aangeplakt worden waar ze er mee door kunnen gaan om zo uiteindelijk de eindresultaten in te kunnen leveren/ te beluisteren met de klas.

Benodigdheden:

Telefoons of ipads om de geluiden op te nemen.

Computer/laptop om alles in na te bewerken en muziek te maken. (hierbij is het handig dat ze ook oortjes of koptelefoons hebben. Het prettigst werkt het als enkelig of tweetallen.

Kosten

Kosten
€ 82,50 per activiteit excl. reiskosten à € 10,00

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 62,50 per activiteit
Materiaalkosten   € 20,00 per activiteit
Reiskosten € 10,00 per dag
Excl. vervoerskosten    V