Home > Aanbod > Mysterie van het verdwenen Geluid

Mysterie van het verdwenen Geluid

Gegeven door: Nieuwe Veste

Activiteit

Discipline
muziek
Vermogen
waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 56: Cultureel erfgoed
Locatie
Op school
Niveau
groep 3, 4
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 75 deelnemers Max. 120 deelnemers , min. 1 begeleiders
Type
Voorstelling
Werkvorm
Receptief
Periode
Vanaf 01-03-2024 tot 19-04-2024

Inhoud

Het mysterie van het verdwenen geluid is een interactieve muziekvoorstelling:

In deze interactieve voorstelling bezoeken de kinderen van groep 3/4 het virtuele kasteel van een tovenaar die het geluid van alle instrumenten heeft gestolen. Wanneer deze geluiden uiteindelijk worden terug gevonden in de geheime kamer van het kasteel kunnen ze terug naar de eigenaar. Maar welk geluid hoort nou bij welk instrument?
Via dit interactieve concert met film en een klein orkest wordt het mysterie van het verdwenen geluid van de instrumenten door de kinderen opgelost.

Door deze activiteit maken kinderen kennis met diverse instrumenten uit het meewerkende orkest of ensemble. Aan deze activiteit kan een instrumentenparade worden gekoppeld, waarbij kinderen de instrumenten zelf mogen uitproberen, of/en een concert door de plaatselijke harmonie.

Bij aanmelding van kleine scholen worden deze samengevoegd  bij een voorstelling, we streven ernaar om dit in de buurt te doen

 

Toelichting competenties en kerndoelen:

Kinderen hebben een concert ervaren en kennis gemaakt met verschillende muziekinstrumenten.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De leerkracht ontvangt lesbrieven, met daarin informatie over o.a. het symfonie-orkest, een quiz, voorbeelden om zelf een instrumentje te maken, een memory-spel en 'het Toverlied', dat vooraf aan de voorstelling ingestudeerd dient te worden.

Tijdsinvestering:

De leekracht kan de lesbrief van tevoren uitvoeren in de klas: duur 3 uur.
(het is minimaal van belang dat de kinderen 'het Toverlied' van tevoren ingestudeerd hebben en de instrumentjes hebben gemaakt )
De voorstelling op de school duurt 1 uur, exclusief verplaatsing van de klas/school naar de voorstelling en vragen na de voorstelling. Na de voorstelling is (in overleg met het muziekgezelschap en eventuele extra kosten) een korte instrumentenparade mogelijk. 

Benodigdheden:

-Digibord voor het uitvoeren van de lesbrieven

-Voor de voorstelling is een grote ruimte nodig (speellokaal, aula, hal), waarin maximaal 100 leerlingen passen + een orkest/muziekgezelschap. Zitplaatsen (in lagen) voor de kinderen en stoelen voor het orkest. De ruimte dient verduisterd te kunnen worden.

Kosten

Kosten
€ 5,50 per leerling

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 5,50 per leerling
        
 

Bij een klein aantal aanmeldingen (minder dan 50 leerlingen), wordt men  samengevoegd met een andere school. We streven ernaar om dit in de buurt te doen.