DE TROOSTPRIJS - 3 WORKSHOPS EN DANSER IN KLAS
Aanbieder: de Stilte
Locatie
Op school
Niveau
groep 7
Geschikt voor Speciaal Onderwijs
Geschikt voor zowel speciaal als regulier onderwijs
Groepsgrootte
Min. 6 deelnemers Max. 35 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 2 begeleiders
Werkvorm
Lesprogramma
Werkvorm
Actief
Reserveerperiode
Vanaf 01-02-2022 tot 01-07-2022
Instructie
Instructie voor leerkrachten (link)
Kostenindicatie
€ 170,00 per activiteit
Inhoud

de Stilte biedt bij de voorstelling 'de troostprijs' van dansgezelschap de Stilte (los inkopen), 3 dansworkshops van 60 minuten aan en een bezoek van dansers in de klas.

1 dansworkshop voorafgaand aan de voorstelling, een bezoek van de dansers en 2 verwerkende dansworkshops.

Voorafgaand worden de leerlingen voorbereid op het kijken en luisteren naar een voorstelling zonder woorden. Na afloop worden de ervaringen in een beschouwend gesprek met elkaar gedeeld en in beweging onderzocht. Er worden dansimprovisatie-opdrachten aangereikt die leiden tot eigen onderzoek en die verbeeldingskracht, creativiteit en samenspel stimuleren

De dansers vertellen in de klas over het beroep danser en de leerlingen krijgen de gelegenheid om hen het hemd van hun lijf te vragen. Dit heeft vaak bijzondere gesprekken tot gevolg en voor de leerlingen is het een feest der herkenning als een van de dansers meedanst in de voorstelling.

Door het gebruik van live muziek is dit traject ook zeer geschikt voor de muziekimpulsscholen.

S(b)o: Na de boeking zullen wij contact met jullie opnemen om het aanbod af te stemmen op de wensen van jullie leerlingen. 

Toelichting competenties en kerndoelen:

De culturele vermogens, waarnemen, creëren, reflecteren en analyseren vormen samen met het (cyclische) creatieve proces het uitgangspunt voor de inhoud van de workshops.

Waarnemen: Leerlingen leren om (professionele) dans en muziek te beschouwen.

Creëren:  Leerlingen onderzoeken verschillende mogelijkheden voor de verwerking van de voorstelling. Samendans is hierbij een vast onderdeel in de workshops en doet een appel op het samenwerkend ver­mogen. Op deze manier wordt in de workshops ook een bijdrage geleverd aan de sociaal-emoti­onele ontwikkeling van leerlingen. Ze leren om naar elkaar te luisteren en op elkaar te letten en bij fysiek contact op elkaar te vertrouwen.

Reflecteren: Leerlingen leren hun ervaringen bij het zien van dans en het luisteren naar muziek te delen. Daarnaast leren ze een beargumenteerde mening te formuleren. Ook feedback geven en ontvan­gen komen in de workshops aan de orde.

Analyseren: Leerlingen worden uitgedaagd om een relatie te leggen met de thema’s en de eigen leef- en belevingswereld en de leerlingen verkrijgen enige kennis en inzicht in de betekenis die dans heeft voor henzelf, voor andere groepsgenoten en voor professionele dansers.

 

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Wij vinden het fijn als de leerkracht de groep tijdig voorbereid op de workshops en de komst van de twee dansers.

Bezoek van de dansers: De dansers komen in de klas op bezoek. De leerlingen mogen vragen stellen aan de dansers. Fijn als de leerkacht deze heeft voorbereid met de groep.

Dansworkshops: Een vakdocent dans komt de workshops geven. Voor de leerkracht is dit een perfecte gelegenheid om de groep te observeren.

Mocht het nodig zijn, zal de docent de leerkracht om advies vragen bij speciale begeleidingsbehoeftes. De betrokken aanwezigheid van de leerkracht wordt dan ook erg gewaardeerd.

 

 

Uitvoering door:

Vakdocent dans en 2 dansers.

Tijdsinvestering:

3 dansworkshops: 3 x  60 minuten.

Voorbereiden bezoek dansers door de leerkracht: 15 minuten (vragen bedenken).

Bezoek dansers: 45 minuten.

Benodigdheden:

Bezoek dansers: De dansers komen in de klas. Indien mogelijk maken zij gebruik van het digibord.

Workshops: Een schone en lege speelzaal of gymzaal. Leerlingen kunnen deelnemen op sokken of blote voeten.

Toelichting op de kosten:
KOSTPRIJSBEREKENING  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 170,00 per activiteit
Materiaalkosten   € 0,00 per activiteit
Overige kosten € 0,00 per activiteit
Reiskosten € 0,00 per activiteit
Excl vervoerskosten    V 
Excl kortingen         
 

170,- per groep voor 3 workshops van 60 minuten en 1 bezoek van de dansers van 45 minuten.

 
Aanvullende informatie
Discipline
dans
Vermogen
analyseren, creëren, reflecteren
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Kerndoel 57: Leren deelnemen
Kerndoel 58: Leren samenwerken
Bijpassend aanbod: