Home > Aanbod > Taalatelier

Taalatelier

Gegeven door: Nieuwe Veste

Activiteit

Discipline
beeldende vorming, dans, theater, muziek
Vermogen
creëren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Kerndoel 55: Reflecteren
Werkvorm
Taalatelier kan vanuit de schakelklas gelden betaald worden
Locatie
Op school
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vorm
Geschikt voor speciaal onderwijs;Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Max. 15 deelnemers
Type
Les(sen) op maat
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 05-09-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Het concept Taalatelier is ontwikkeld om een bijzondere invulling te kunnen geven aan de schakelklas.

Stichting Nieuwe Veste biedt onder de naam ‘Taalatelier’ een uniek concept aan waarbij taalontwikkeling en kunsteducatie hand in hand gaan. 
Het Taalatelier kun je beschouwen als een cross-over tussen school en kunst. Het atelier is de plaats waar de kunstenaar zijn creaties bedenkt en maakt. Dit atelier wordt ìn de school gebracht. Om precies te zijn  in het vakgebied ‘Taal’. 
Andersom komt ‘taal’ het atelier in. Taal wordt de basis voor nieuwe kunstwerken. 

Taalatelier is anders leren dan leren in een klaslokaal. De samenwerking tussen kunstvakdocent en leerkracht vormt de basis van de les. Deze verbinding vomt de kracht van het Taalatelier:

  • Taalkennis wordt gekoppeld aan taalbeleving
  • Kinderen leren al spelend taal ontdekken
  • Kinderen leren verbanden leggen 
  • Kinderen leren betekenis geven aan woorden en uitdrukkingen
  • Kinderen worden gestimuleerd om in deze open lesstructuur te overleggen en samen te werken. Behalve taalontwikkeling heeft het Taalatelier dus ook een maatschappelijke meerwaarde.
Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerling heeft zijn/haar woordenschat uitgebreid
De leerling kent de betekenis en toepassing van behandelde woorden
De leerling heeft de woorden leren gebruiken in een creatieve context

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

De leerkracht bepaalt welke thema's centraal staan. Per les levert de leerkracht een aantal aan dit thema gerelateerde woorden aan bij de kunstvakdocent.
De leerkracht bespreekt nieuwe woorden en de betekenis daarvan met de leerlingen. De wijze van aanbieden bepaalt de leerkracht zelf. Op basis van deze woorden en betekenissen maakt de kunstvakdocent zijn/haar les.

Uitvoering door:

leerkracht en gastdocent (theater, dans, muziek en/of beeldend)

Tijdsinvestering:

in overleg

Kosten

Kosten
€ 90,00 per activiteit

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 90,00 per activiteit
        
 

Het aantal uur dat de school aangeeft is een indicatie. Er wordt n.a.v. de vraag in overleg met de school een opdracht uitgewerkt en aan de hand daarvan een offerte opgemaakt die aan de school wordt voorgelegd.

Inclusief
- ontwikkelen is inbegrepen in de prijs als er 10 of meer lessen voor eenzelfde groep wordt ingekocht.

Inclusief
- het op maat ontwikkelen van het programma op de woorden(groep) die de school aangeeft. 
- reiskosten 

Exclusief
- materiaalkosten, die worden op basis van de opdracht en in overleg met de school bepaald.
- pauze meer dan 30 minuten

Afname voorwaarde
Er wordt n.a.v. de vraag contact met de school opgenomen om het thema te bepalen en de lessen te plannen.

De kosten voor dit project kunnen betaald worden vanuit de Schakelklasgelden. 

Korting wordt alleen toegekend bij wijze van uitzondering en alleen indien 1 docent meer dan 50 uur wordt ingezet, minimaal 3 uur per dag en voor eenzelfde niveaugroep/klas.