Home > Aanbod > In het spoor van de Nassaus

In het spoor van de Nassaus

Gegeven door: Stedelijk Museum Breda

Activiteit

Discipline
erfgoed
Vermogen
analyseren, reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 55: Reflecteren
Kerndoel 56: Cultureel erfgoed

Optie aansluitend verdiepende dansworkshop

Het is ook mogelijk om aansluitend aan het programma In het spoor van de Nassaus drie workshops Museum in beweging via De Stilte af te nemen. Deze workshops kunnen alleen geboekt worden als de klas ook heeft deelgenomen aan het programma In het spoor van de Nassaus.

Locatie
In Stedelijk Museum Breda
Niveau
groep 5, 6
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 6 deelnemers Max. 32 deelnemers , min. 4 begeleiders max. 8 begeleiders
Type
Excursie/rondleiding
Werkvorm
Receptief
Periode
Vanaf 09-09-2024 tot 27-06-2025

Inhoud

Hoe was het leven aan het hof van de Nassaus van Breda? Wie waren de bewoners en hoe leefden ze? Hoe en wat aten ze? In welke vakken kregen de kinderen van de Nassaus les?

Ook het leven buiten het kasteel wordt verkend: ontmoet de stadsbewoners, maak kennis met hun beroepen en ontdek welke rol het geloof in hun dagelijks leven speelt.

Het programma In het spoor van de Nassaus 
In dit programma voor groep 5 en 6 verkennen leerlingen het leven van de bewoners van het kasteel van Breda en de inwoners van de stad ten tijde van de Nassaus.

In de klas maken de leerlingen tijdens een voorbereidende les die door de eigen leerkracht wordt gegeven kennis met de familie Nassau uit Breda en maken ze aan de hand van een kleuropdracht alvast kennis met de bewoners. 
Met de door hun ingekleurde kleurplaten van de bewoners bezoeken ze in Stedelijk Museum Breda de vaste tentoonstelling De Nassaus van Breda – Kasteel, stad en land. Onder begeleiding van een museumdocent gaan de leerlingen in groepjes op bezoek bij verschillende bewoners uit de tijd dat de Nassaus in Breda leefden. 

Via prikkelende opdrachten, spelletjes en interactieve installaties gelinkt aan de  bewoners leren ze over wat zich afspeelde in de stad. Zo test het ene groepje hun kennis van tafelmanieren en leren ze waarom er spreeuwenpotten aan de stadsmuren hingen. Het andere groepje ontdekt het verhaal van de wonderhostie en welke levenslessen verstopt zaten in de verhalen die de kinderen van de Nassaus lazen. Ook de gevonden dierenresten rondom het kasteel van Breda, de totstandkoming van de Grote Kerk van Breda en hoe Spinola zonder te vechten Breda veroverde komt aan bod. 

Het museumbezoek wordt klassikaal afgesloten met een quiz, waarbij de leerlingen hun vergaarde kennis kunnen testen.

 

Optie: verdiepende dansworkshops door De Stilte zie bijpassend aanbod rechter kolom.
 

Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerlingen:

•    maken kennis met de familie Nassau uit Breda.
•    maken kennis met het leven van bewoners van het hof van de Nassaus en in de stad Breda.
•    leren over gebruiken en gewoontes van toen.
•    leren over de geschiedenis van Breda en ontdekken sporen van het verleden in hun eigen leefomgeving.
•    krijgen inzicht in de identiteit van hun eigen stad; wat invloed heeft op aan hun eigen identiteitsvorming.
•    leren kritisch kijken naar en geven betekenis aan kunst en erfgoed door te reflecteren.
•    krijgen begrip voor de totstandkoming en de context van het erfgoed in Breda en ontdekken de waarde hiervan voor zichzelf en anderen.
•    maken kennis met Stedelijk Museum Breda en haar collectie; een belangrijk culturele plek in gemeente Breda.

Het programma sluit aan bij de tijdvakken ‘Steden en staten’ en ‘Ontdekkers en hervormers’ en de Canon van Nederland.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Van de leerkracht wordt gevraagd om het museumbezoek te organiseren inclusief het werven van begeleiders bij de groepjes. Daarnaast is er een voorbereidende les op school dat gegeven wordt door de leerkracht en ondersteunt de leerkrachten de museumdocent tijdens het museumbezoek.

 

Uitvoering door:

zelfstandig door leerlingen in groepjes begeleidt door begeleiders van school o.

Tijdsinvestering:

Duur Voorbereidende les: ca. 30 - 45 min.
Duur Museumbezoek: 90 min.
Reistijd naar het museum

Benodigdheden:

Lesmateriaal wordt aangeleverd.

Kosten

Kosten
€ 5,00 per leerling

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 5,00 per leerling
        
 

Kosten zijn inclusief:

•    docentenhandleiding
•    toegang leerlingen (begeleiders vanuit school zijn gratis)
•    begeleiding museumdocent tijdens bezoek museum
•    materiaal voor voorbereidende les
•    materiaal tijdens bezoek 
•    kleine aandenken voor leerlingen

Exclusief: De serie van drie workshops Museum in beweging verzorgd door De Stilte 

 

Ben je al bekend met:
Foto bij Museum in beweging (bij Stedelijk Museum Breda)

Museum in beweging (bij Stedelijk Museum Breda)

de Stilte

Groep 5 - 6

Niveau

Lesprogramma

Werkvorm

Foto bij Door de ogen van de Nassaus

Door de ogen van de Nassaus

Stedelijk Museum Breda

Groep 7 - 8

Niveau

Excursie/rondleiding

Werkvorm