Home > Aanbod > wAt Lab

wAt Lab

Gegeven door: Beeldlokaal

Activiteit

Discipline
beeldende vorming, kunst & technologie, multidisciplinair, muziek
Vermogen
creëren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
Locatie
Op school
Niveau
groep 8, voortgezet onderwijs(1;2;)
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 10 deelnemers Max. 32 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 1 begeleiders
Type
Leskist/lespakket Digitale les(sen)
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 05-09-2022 tot 23-06-2023

Inhoud

Het gaat om een interdisciplinair lesprogramma waarin de disciplines natuur, techniek en kunst samenkomen en is gemaakt voor  24 leerlingen van groep 7 en 8 uit het primair onderwijs. Dit lesprogramma beslaat 3 x 2 lesuren, in totaal 6 lesuur.

De kettingreactie die de leerlingen maken speelt in op onderzoek doen naar natuurkrachten, zoals duwen, trekken, rollen en snelheid. Het oplossen van een complexe taak waarbij natuur en techniek een rol spelen is een belangrijke kerntaak in het lesprogramma.

De focus van het lesprogramma ligt op het ontwerpen en bouwen van een kettingreactie waarin geluid een rol speelt. De leerlingen leren beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken om zo tot een authentieke creatie te komen. Hiernaast sluit het lesprogramma aan bij kerndoelen uit het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze problemen oplossen.

Per school is minstens één grote materialenlkist beschikbaar in vermelde leen-periode.
Inhuren van een kunstvakdocent voor een of meerdere lessen behoort tot de mogelijkheden.
Zie: Workshop bij alle leskisten van Beeldlokaal

Toelichting competenties en kerndoelen:

De leerling leert de verschillende natuurkundige krachten, rollen, duwen, trekken, duwen te gerbuiken in de kettignreactie. De leerlingen leren dat een eigen geluid in een kettingreactie op verschillende manieren kan worden gemaakt. De 21e eeuwse vaardigheden Samenwerken, Creatief denken komen in het lesprogramma terug. De leerlingen leren experimenteren en onderzoeken en technische oplossingen te vinden om een goedlopende kettingreactie te krijgen.

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Dit is een bijzonder leerzaam en experimneteel lesprogramma passend bij hedendaags interdisciplinair onderwijs. De groepsleerkracht is vooral begeleider van de verschillende groepjes leerlingen. Het is een ervaringsgericht lesprogramma waarin het bouwen van een kettingreactie met een eigen geluid de opdracht is. Dit lesprogramma is getest en de leerlingen die hebben deelgenomen waren unaniem: Wat een toffe lessen!

Tijdsinvestering:

Dit lesprogramma duurt ongeveer 6 uur. Dit kan in twee dagdelen worden uitgevoerd.
Aan het einde van het lesprogramma presenteren de leerlingen hun kettingreactie met een uniek eigen geluid aan de andere ontwerpteams/leerlingen.

 

Benodigdheden:

De materialenkist die te huur is heeft alle materialen in zich om een creatieve eigen kettingreactie met geluid te bouwen. Laptop en camera is nodig om opnames te maken

Kosten

Kosten
€ 175,00 per activiteit en evt. andere kortingen (richtprijs, zie kostentoelichting)

Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 100,00 per activiteit 1 les van kunstvakdocent
Materiaalkosten   € 75,00 per activiteit
   V     
 

Er is een materiaal kist per drie groepen. Extra kisten zijn te bestellen

 
Bij 2 of meer activiteiten in totaal 75.00 korting op iedere volgende activiteit