Home > Aanbod > Kunstvakdocent op maat

Kunstvakdocent op maat

Gegeven door: Nieuwe Veste

Activiteit

Discipline
beeldende vorming, dans, theater, kunst & technologie, multidisciplinair, muziek
Vermogen
creëren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 55: Reflecteren
Kerndoel 56: Cultureel erfgoed
Locatie
op locatie van de school of in Nieuwe Veste
Niveau
groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voortgezet onderwijs, volwassenen
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 15 deelnemers Max. 34 deelnemers
Type
Clinic/workshop Les(sen) op maat
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 28-08-2023 tot 05-07-2024

Inhoud

Kunstvakdocent op maat is het product waarbij je als school je team met een specialist kan versterken.

De Kunstvakdocent kan op verschillende manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld voor een heel jaar. Maar ook kan er een carrousel uitgewerkt worden waabij meerdere disciplines aangeboden kunnen worden bijvoorbeeld 3 x 10 weken, als onderdeel van het atelier op school, of voor een bijzonder project ter verdieping.

Na het ontvangen van de aanvraag gaan we met een school in gesprek om de opdracht te verduidelijken, eventueel met ondersteuning van jullie intermeidiair cultuureducatie. Waarin we kijken hoe jullie de lessen willen inzetten. Is het accent thematisch, vakvaardigheden, creativiteitsontwikkeling, ondersteuning van de zaakvakken - zoals bijvoorbeeld taalontwikkeling.

Mocht een school dat wensen kunnen we er een teamtraining aan koppelen of inzetten als coaching on the job.

Toelichting competenties en kerndoelen:

In overleg met de school wordt gekenen op welke kerndoelen en competenties er tijdens de lessen de focus ligt.  

Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Onze docenten gaan altijd in overleg met de docenten van de school en spelen in op thema’s die leven in de klas. Het project vindt steeds plaats in samenwerking met de leerkrachten en wordt in overleg de inhoud bepaald.. 

Uitvoering door:

Beeldende docent van de Nieuwe Veste

Tijdsinvestering:

in overleg 

 

 

Benodigdheden:

Bij voorkeur in een ruimte passend bij de discipline

Kosten


Toelichting op de kosten:
Kostprijsberekening  bedrag eenheid toelichting
Activiteit   € 70,00 per uur
        
 

Inclusief
- afstemmen inhoud van de lessenserie(s)
ontwikkelen van reguliere lessen bij afname van 10 of meer lessen voor eenzelfde groep door één docent. Indien de school minder dan 10 lessen kan het zijn dat er extra kosten in rekening worden gebracht ivm ontwikkeluren. 
- 30 minuten pauze bij meer dan 3 uur aaneengesloten lesgeven 
- reiskosten
- overleg/ afstemmen inhoud met de leraren.

Exclusief/
- teamoverleg
- materiaalkosten, die worden op basis van de opdracht en in overleg met de school bepaald
- pauzes langer dan 30 minuten per dag
- teamtraining

Let op: Bij coaching on the job komen er kosten bij ivm de extra uren voor de  overdracht aan de leraren.

Het aantal uur dat de school aangeeft is een indicatie, zie eerdergenoemde voorwaarden. Er wordt n.a.v. de vraag in overleg met de school een opdracht uitgewerkt en aan de hand daarvan een offerte opgemaakt die aan de school wordt voorgelegd.

Korting wordt alleen toegekend bij wijze van uitzondering en alleen indien 1 docent meer dan 50 uur wordt ingezet, minimaal 3 uur per dag en voor eenzelfde niveaugroep/klas.

 

Ben je al bekend met:
Foto bij Blind Walls Gallery Kindertour

Blind Walls Gallery Kindertour

Blind Walls Gallery

Groep 5 - 8

Niveau

Excursie/rondleiding

Werkvorm

Foto bij BredaPhoto Plastic Age

BredaPhoto Plastic Age

BredaPhoto

Groep 5 - 8

Niveau

Digitale les(sen)

Werkvorm