Home > Aanbod > Expeditie Heilige Huisjes

Expeditie Heilige Huisjes

Gegeven door: Erfgoed Brabant

Activiteit

Discipline
erfgoed
Vermogen
reflecteren, waarnemen
Kerndoelen
Kerndoel 56: Cultureel erfgoed
Locatie
Op school en bij één of meerdere religieuze gebouwen in de omgeving.
Niveau
groep 7, 8
Vorm
Geschikt voor het regulier onderwijs;
Groepsgrootte
Min. 1 deelnemers Max. 36 deelnemers , min. 1 begeleiders max. 4 begeleiders
Type
Excursie/rondleiding Lesprogramma Leskist/lespakket
Werkvorm
Actief
Periode
Vanaf 19-08-2024 tot 04-07-2025

Inhoud

Religieuze gebouwen zetten hun deuren open. Kom kijken en onderzoek de gebouwen en wat ze betekenen in het leven van mensen. 

Op bezoek bij een heilig huisje in de buurt.

De één gaat op zondag naar de kerk, de ander op zaterdag naar de synagoge en weer een ander gaat tijdens de Ramadan elke avond naar de moskee. Maar wie gaat waar naar toe en waarom? Het project Expeditie Heilige Huisjes behandelt aan de hand van de SchoolTV filmpjes van Heilige Huisjes de wereldgodsdiensten en legt tegelijkertijd de link naar het religieuze erfgoed in de omgeving van de leerling zelf. Kerken, moskeeën, kloosters en synagoges: talloze Brabantse religieuze gebouwen stellen in het kader van dit project hun deuren open voor schoolklassen. In Expeditie Heilige Huisjes ontdekken leerlingen wat die gebouwen betekenen, wat ze zeggen over de mensen die er komen en wat die belangrijk vinden in hun leven.

Lesmateriaal (gratis te downloaden of te bestellen):

  • Docentenhandleiding
  • Logboek per leerling
  • Filmpjes van Heilige Huisjes van SchoolTV
Toelichting competenties en kerndoelen:

Leergebied: Geschiedenis, levensbeschouwing, omgevingsonderwijs.

Thema's: Godsdiensten, monumenten, religieuze gebouwen.

Leerdoelen:

  • De leerling kan de waarde van erfgoed beschrijven en benoemen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren voor later.
  • De leerling kan vragen stellen bij erfgoed en in samenwerking met anderen verschillende bronnen raadplegen en informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden
  • De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan onderwerpen in de regionale/nationale geschiedenis.
Wat wordt er gevraagd van de leerkracht:

Voorbereiding: bekijken van het lesmateriaal (ongeveer 30 minuten) en het maken van een afspraak met een religieus gebouw in de buurt.

Uitvoering door:

De leerkracht zelf

Tijdsinvestering:

Drie lessen in totaal 4,5 uur

Benodigdheden:

Lesmateriaal en docentenhandleiding

Aanvullende informatie
Lesmateriaal (link)

Kosten

Kosten
Gratis

Ben je al bekend met:
Foto bij De Ontdekking

De Ontdekking

Grote Kerk Breda

Groep 5 - 6

Niveau

Excursie/rondleiding

Werkvorm